หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/08/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่งานสัญญาและนิติกรรมเครดิต (ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี)

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
จัดเตรียมเอกสารสัญญาเครดิต (Credit Contract) และจัดทำสัญญาเครดิตตามคำอนุมัติเครดิต การจัดทำเอกสารด้านนิติกรรม เอกสารจดจำนอง และจดทะเบียนหลักประกันลูกค้าและ/หรือทรัพย์สินของธนาคารที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฯภูมิภาค เพื่อให้สามารถส่งมอบสัญญาเครดิตที่สมบูรณ์ถูกต้องให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ดูแลความสัมพันธ์ ทีมขาย หรือสาขา และแจ้งตั้ง/เปลี่ยนแปลงวงเงินเครดิตให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพและเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- สามารถปฏิบัติงาน ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการทั่วไป
คณะ : รัฐศาสตร์
คณะ : นิติศาสตร์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน, การธนาคาร
คณะ : รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สาขา : การปกครองท้องถิ่น
เกี่ยวกับบริษัท

Your Possibilities Begin at KBank

Customer Centricity | Organization-wide Teamwork | Professionalism | Innovation

KBank has placed our importance on the caring of our employees. We believe a positive work environment, skill development, creation of motivation, good occupational health practices, and attractive welfares can drive employees to perform their duties at their fullest potential. This will, in turn, bring about impressive services rendered to our customers and general public, making KBank performance achieve the goal with sustainable growth.
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Management Department
ที่อยู่ : 1 Soi Ratburana 27/1, Ratburana Road, Bangkok 10140
โทรศัพท์ :
โทรสาร : 0-2470-1749
โฮมเพจ : https://careers.kasikornbank.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)