หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/03/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่จดบันทึกทางการแพทย์

Medical Transcriber
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประจำในห้องตรวจกับแพทย์, จดบันทึกข้อมูลการตรวจรักษาลงในแฟ้มประวัติผู้ป่วย

2. บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อบันทึกประวัติผู้ป่วย

3. เตรียมแฟ้มประวัติผู้ป่วย/เวชระเบียนของผู้ป่วยให้พร้อม และรายงานแพทย์ก่อนที่แพทย์จะเริ่มตรวจ

4. แจ้งการเลื่อนนัดผู้ป่วย กรณีที่แพทย์แจ้งวันลาล่วงหน้าและกรณีที่แพทย์แจ้งลากะทันหัน

5. เตรียมความพร้อมของโปรแกรม/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ IPAD ที่ใช้ในการควบคุมการเปิด-ปิดไฟภายในห้องตรวจให้พร้อม ก่อนแพทย์เริ่มตรวจ

6. อธิบายวิธีปฏิบัติตัวของผู้ป่วยขณะทำ laser และวิธิปฏิบัติตัวหลังทำ laser ให้ผู้ป่วยเข้าใจโดยละเอียด

7. ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง


ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (หยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์ ไม่มีกะดึก)

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์, ชีววิทยา,  จุลชีววิทยา
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน คำสั่งแพทย์ และยาที่แพทย์สั่งได้อย่างถูกต้อง (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 • มีทักษะในการจดค่อนข้างไว และละเอียด
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office
 • มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (TOEIC600+)
 • พิมพ์ดีด 35คำ/นาที

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านจักษุแห่งแรกของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 56 ปีมีความเชี่ยวชาญในทุกสาขาโรคตา ด้วยการผสมผสานความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อการรักษาดวงตาอย่างครบวงจรและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เลขที่ 80/1 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-0563333
โฮมเพจ : http://www.rutnin.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด