หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ

Safety Officer
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , เฟอร์นิเจอร์ , การผลิต
ภูเก็ตและภาคใต้
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- งานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประจำโรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามกฏหมาย

- งานระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ดูแลการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

- งานสำนักงานโรงงาน

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี อาชีวอนามัย หรือผ่านการอบรมหลักสูตรจป.วิชาชีพ ตามกฏหมาย หรือ

- ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการเป็น จป.เทคนิค ตามกฏหมายและมีประสบการณ์การทำงานตรงไม่น้อยกว่า 2 ปี

- สามารถปฏิบัติงานประจำ โรงงาน ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี หรือ  อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานีได้

- ประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งระบบงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการ

  ปฏิบัติงานหน้างาน อย่างน้อย 2 ปี

- มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง กระตือรือร้น รับผิดชอบ

- มีทักษะการทำงาน Multi skill / ประสานงานได้ดี

 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : ภูเก็ตและภาคใต้
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สยามไบโอแมสแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี 2 ตั้งอยู่ที่ ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เป็นผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง    ดำเนินธุรกิจภายใต้กลุ่มสยามสตีล เพื่อส่งจำหน่ายลูกค้าต่างประเทศ
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 51 Moo 2 Poochao Rd., Bangyaprak, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130
โทรศัพท์ : 0-2384-3000,038-570-211-6,0-2384-2876,0-2384-3040
โทรสาร : 0-2384-2326,0-2384-2330,0-2394-2873
โฮมเพจ : http://www.siamsteel.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)