หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

Purchasing Officer (Oversea)
บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เจรจา ต่อรอง สั่งซื้อสินค้า เน้นด้านชิ้นส่วนอุปกรณ์อีเลคทรอนิคส์
2. ประสานงานกับ Supplier, Forwarder และ Shipping
3. จัดทำเอกสารคำสั่งซื้อ / ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้าและรับสินค้าเข้า Stock
4. เคลียร์เอกสารการนำเข้าส่งให้กับฝ่ายบัญชี
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. ชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ อย่างน้อย 1 - 3 ปี
4. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถเจรจาต่อรองกับ Supplier ได้
6. มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีไหวพริบดี เรียนรู้งานได้เร็ว
7. รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
8. สามารถทำงานแถว BTS สนามเป้า ได้

Benefit:

Uniform, Social Security Fund, Travel, New Year Party, Company Trip, Bonus.

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการทั่วไป
คณะ : การจัดการ
สาขา : การจัดการทั่วไป
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท

ELECTRONICS SOURCE CO., LTD. is a leading company for distribution of electronic components in Thailand markets. Our major products are semiconductors, connectors, capacitor for electronic and electrical manufacturer. To accommodate rapid growth, the company invites qualified candidate for the following positions.
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Nattawut
ที่อยู่ : เลขที่ 256 ชั้น 5 และ 6 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2062-4970 ext. 512
โทรสาร : 0-2062-4998
โฮมเพจ : http://www.es.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด (สำนักงานใหญ่)