หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (Supply Chain) 1 อัตรา

Oversea Buyer
บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ขอนแก่น
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ค้นหาและคัดเลือกเพื่อขยายฐานแหล่งผู้ผลิต ผู้ขายที่มีคุณภาพในรายการสินค้าวัตถุดิบ
  • ติดต่อประสานงานผู้ส่งมอบ (Suppliers) รายใหม่และรายเดิม เพื่อให้ได้สินค้า/บริการตาม PO
  • ดำเนินการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์เพื่อการผลิตของบริษัท
  • รวบรวมชุดข้อมูลของสินค้า วัตถุดิบ เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง

- อายุ 22 ปีขึ้นไป

- ปริญญาตรีขึ้นไป

- คณะบริหารธุรกิจ

- คณะโลจิสติกส์

- สาขา : บริหารธุรกิจ, Supply Chain, พัฒนาธุรกิจ, โลจิสติกส์, นำเข้า-ส่งออก, ธุรกิจระดับโลก, การตลาดระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องด้านพัฒนาธุรกิจ และ/หรือ Supply Chain management 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **"
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน ได้ในระดับ ดีมาก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office, Internet ได้ดี

- มีทักษะในการสื่อสารและการติดต่อประสานงาน

- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

- มีความรู้ด้านกระบวนการนำเข้า-ส่งออก (พิธีการศุลกากร)

- มีความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ การตลาด

- มีทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

- สามารถเริ่มงานได้ทันที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ"
- สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย),อำเภอบ้านไผ่,จังหวัดขอนแก่น 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : ขอนแก่น
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การขนส่ง
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ทำการผลิตและจำหน่ายพรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการผลิตพรมคุณภาพมากว่า 25 ปี บริษัทฯ กำลังขยายงานเพื่อรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการขยายตลาดระดับโลกของทางบริษัท โดยต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จร่วมกัน

สวัสดิการของ บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เงินโบนัสประจำปี
• กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
• เงินกู้เพื่อการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงาน (ไม่มีดอกเบี้ย)
• เงินกู้ยืมฉุกเฉิน (ไม่มีดอกเบี้ย)
• เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานหรือญาติเสียชีวิต
• ค่าล่วงเวลาการทำงาน  ค่าทำงานเป็นกะ
• สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
• สวัสดิการข้าวกลางวัน (ทุกวัน)
• เครื่องแบบในการทำงาน
• การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
• ห้องพยาบาล และพยาบาลประจำโรงงาน
• รถบัสรับ-ส่งพนักงาน
• กิจกรรมสันทนาการ อาทิ การแข่งขันฟุตบอลประจำปี เป็นต้น
• อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

รางวัลที่บริษัทได้รับ:

• ปี พ.ศ. 2541 รางวัลการออกแบบดีเด่น (Prime Minister Export Award for Distinctive Development & Marketing of Thai Own Design Exports)
• ปี พ.ศ. 2543 รางวัลโรงงานปลอดยาเสพติด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
• ปี พ.ศ. 2543 การรับรองคุณภาพสินค้า Wools of New Zealand Brand Partners
• ปี พ.ศ. 2544 รางวัลโรงงานดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ และฟอกย้อมขนาดกลางจากสำนักงานคณะกรรมการโครงการประกวดโรงงานดีเด่น จ.ขอนแก่น
• ปี พ.ศ. 2545 สถานประกอบการสีขาวประจำจังหวัดขอนแก่น และในเขตภาคอีสาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดขอนแก่น
• ปี พ.ศ. 2546 การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 version 2000 จากบริษัท SGS
• ปี พ.ศ. 2553 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
• ปี พ.ศ. 2554 รางวัล Demark (Design Excellence Award 2011) จากกรมส่งเสริมการส่งออก (DEP)
• ปี พ.ศ. 2557 การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 version 2008 จากบริษัท SGS

 
ที่อยู่ : Bangkok Office 1773 Soi Phattanakan 37, Phattanakan Rd., Suan Luang, Suan Luang, Bangkok 10250,Factory 194 Moo 1, Jaengsanit Road, Muang Peer, Ban Phai, Khonkaen 40110
โทรศัพท์ : 66-2) 321-3743 to 4,(66-43) 286-734 to 6,043-286-173 ถึง 4 ,063-814-6784
โทรสาร : 0-2712-3233 , 0-2226-1458
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด