หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อโครงการหมู่บ้านจัดสรร(ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)

บริษัท ลิตเติ้ล เฮาส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
ชลบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รับการวิเคราะห์ใบขอให้ซื้อ (Purchase Requisition) ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงประเภทของสิ่งของและจำนวนที่ซื้อ
2. ศึกษาถึงสภาตลาด แหล่งที่จะจัดซื้อ และผู้ขาย
3. ส่งใบขอให้เสนอราคา (Request for Quotations) ไปยังผู้ขายหลาบๆ แหล่ง
4. รับและวิเคราะห์ใบขอให้เสนอราคาจากผู้ขาย
5. เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ดีที่สุด
6. คำนวณราคาของสิ่งของที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้อง
7. ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อ
8. ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญา
9. วิเคราะห์รายงานการรับรองของ

10. วิเคราะห์และตรวจสอบใบกำกับสินค้า (Invoice) ของผู้ขายเพื่อการจ่ายเงิน

คุณสมบัติ

1. ซื่อสัตย์และโปร่งใส

2.รู้จักวางแผน

3.บริหารเวลาเป็น

4.จัดลำดับความสำคัญของงาน 

5. มีทัศนคติที่ดีต่องาน หรือ ทำใจให้รักงาน

6. มีความอดทนสูง ต่อแรงกดดันจากรอบข้าง

7. หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเสมอ

8. ข้อมูลแน่น

9. มนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยม

10. เรียนรู้เทคนิคในการเจรจาต่อรอง

11. รอบคอบ

12. เสียสละ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : ชลบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : เศรษฐศาสตร์
คณะ : บัญชี
คณะ : สถิติประยุกต์
คณะ : การเงิน
สวัสดิการ
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี 1 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทของเราจดทะเบียนใหม่เมื่อปี 2558  ประกอบกิจการในประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์     เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ หมู่บ้านจัดสรรค์ อยู่ในพื้นที่ ศรีราชา พัทยา ระยอง บ่อวิน ปลวกแดง เขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Toto
ที่อยู่ : 17/8 ค ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 081-398-5456
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ลิตเติ้ล เฮาส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด