หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ

Purchasing Officer
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
บรรจุภัณฑ์
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข เปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม

2. ประสานงานกับแผนกที่ต้องการขอซื้อเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และได้สินค้าตามกําหนด

3. ติดต่อ คัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ

4. ประสานงาน ติดตามกับผู้ขายในกรณีที่สินค้า มีปัญหาหรือไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

5. ดําเนินการส่งมอบสินค้าและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับและตรวจสอบสินค้า

6. วิเคราะห์ประเมินผู้ขาย และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพของผู้ขาย

7. จัดทํา P/O การสั่งซื้อ และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ภายในแผนกจัดซื้อ

8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

- อายุ 24 ปีขึ้นไป

- เพศ ชาย / หญิง

- ประสบการณ์การทํางาน มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ในธุรกิจงานพิมพ์จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ 

ความรู้ / ความสามารถพิเศษ

- มีความรู้ในการหาข้อมูล / แหล่ง ในการหาผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้รับเหมา ใหม่ๆ

- สามารถออกไปปรู๊ฟงานหรือติดต่อผู้ขาย นอกสถานที่ได้

- หากมีรถยนต์เป็นของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บุคลิกภาพ

- คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง

- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์

- ละเอียดรอบคอบแม่นยํา

- มีไหวพริบ ในการเจรจาต่อรอง

หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.topp.co.th,www.facebook.com//KimpaiThaiopp
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2678-1051-5 Ext. 584,589,760ติดต่อ คุณอัครพร บรรจงศิลป์ หรือคุณวัลภา ศรีเบ้า 

คลิกสมัครงาน 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
Thai O.P.P. Public Company Limited started business in 1983 as a manufacturer of O.P.P.(Oriented Polypropylene) film and later expanded into the production and distribution of many other types of Plastic Film such as Shrink Film, C.P.P (Cast polypropylene)film, Metallized Film, Stretch Film, Film for Lamination, Skin Vacuum Film and Protection Film. With long years of experience in the plastic packaging business, we have earned the trust from customers in our expertise in manufacturing know-how film applications. 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอัครพร บรรจงศิลป์, คุณวัลภา ศรีเบ้า
ที่อยู่ : 1741 Chan Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2678-1051-5 ต่อ 584,589
โทรสาร : 0-2678-1051-5 ต่อ 594
โฮมเพจ : http://www.topp.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)