หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำสำนักงานใหญ่)

Purchasing Officer
บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดำเนินการจัดทำ PO ตามรายละเอียดของการจัดซื้อในระบบ ERP เพือให้ผู้มีอำนาจอนุมัติการสังซื้อ

- ติดต่อร้านค้าเพื่อส่งใบสั่งซื้อและดำเนินการตามสินค้าที่ได้สั่งซื้อไว้จนถึงคลังสินค้า

- ส่งเอกสารการการซื้อให้ฝ่ายบัญชี/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ปฏิบัติตามและคงไว้ซึ่งมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม และคุณภาพตามระบบ ISO9001,ISO14001 และ OHSAS 18001

- ทำงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

-  เพศ ชาย/หญิง

-  อายุ 20-25 ปี

-  จบ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

-  มีประสบการณ์ด้านเอกสารธุรการ อย่างน้อย 1 ปี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินพิเศษประจำปี
- ชุดพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เกี่ยวกับบริษัท
Best Performance Engineering Co., Ltd.

Vision:
To be a leading Asian service provider of Construction and Maintenance service in Oil and Gas Industry.
Mission :

To achieve customer satisfaction through excellence in service, quality process, schedule & time management, cost effective way in a safe, reliable, efficient and environmentally sound manner.

Fabrication & Construction for Oil and Gas Mining and Service Industries.


♦ All types of Welding Processes ♦ Pipe System Fabrication.

♦ Modulerised Packages, for Pipe rack and Processing Equipment.

♦ Shop Fabrication for Super Duplex, Duplex and Stainless Steel Piping

♦ Plate Rolling Capacity with Full Width Plate.

♦ Jacket and Topsides Fabrication and Construction.

♦ Modularized Packages, for Pipe Rack and Processing Equipment.

♦ Load Out and Transport

♦ Design Engineering, Piping

♦ System, Pressure Vessel, Steelwork.

♦ Design Review

♦ Production Shop Detailing

♦ Purchasing and Procurement

♦ Manpower Supply

♦ Welding Procedure Preparation and Review

♦ Mechanical, Piping, Structural Steel and Pressure Vessel, Tank 
ที่อยู่ : 901-902.Iyara Building 2/22,(9th Floor) Chan Road Soi.2 ,Thungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2678-5163
โทรสาร : 0-2678-5176
โฮมเพจ : http://www.bpe.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด