หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

Purchasing Officer/Agent
บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
สระบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ควบคุมและติดตามการสั่งซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการผลิต Washlet ว่าจ้างทําของ พิจารณาสั่งซื้อโดยวิธีการตามระเบียบของบริษัท
2. บริหารจัดการ การจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการผลิต Washlet ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
3. วางแผนงานคัดเลือกผู้ขายรายใหม่สําหรับวัสดุและบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต Washlet เพื่อให้ได้วัสดุและบริการตรงตามความ ความต้องการของผู้ใช้
4. วิเคราะห์และประเมินผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต Washlet เพื่อให้คะแนนและตรวจสอบการดําเนินการของผู้ขายรายนั้น
5. ติดตามวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการผลิต Washlet ให้เข้าตามกําหนดเวลา
6. จัดทํา Control Sale Assessments P/R & P/O วัสดุที่เกี่ยวข้องกับการผลิต Washlet
7. ส่ง Claim Report วัสดุเมื่อได้รับ Claim Report จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดําเนินการแจ้งผู้ขายเพื่อรับทราบและหาวิธีแก้ไข
8. พัฒนางานทางด้านการจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการผลิต Washlet ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 , ISO14001:2015 , JIS , OHSAS18001 , 5ส.
10. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานจัดซื้ออย่างน้อย 0-3 ปี
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
หากมีประสบการณ์การการวางแผนการผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 4 ปี
สถานที่ : สระบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : ธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะ : โลจิสติกส์
สาขา : การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสังคม ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับค่าจ้างทุกปี
 • มีรถรับส่งพนังงาน
 • ลาบวช
 • ส่งพนักงานเข้าอบรมและพัฒนาตามแผนงาน
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินเดือน
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
TOTO เป็นธุรกิจสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ สากลระดับโลก มีฐานการผลิตในประเทศญี่ปุ่น และมีการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิเช่น  สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม ไต้หวันรวมถึงประเทศไทย โดยในประเทศไทย  บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด  ตั้งอยู่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรม เหมราช เอช เอส ไอ แอล อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  เริ่มก่อตั้งโรงงานในปี พ.ศ.2553  โดยมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ ของ TOTO ประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในกระบวนการผลิตรวมถึงส่วนนโยบายการบริหารจัดการต่าง ๆ

จากการที่บริษัท มีนโยบาย “มุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตสุขภัณฑ์อันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้“ ในปี พ.ศ. 2556 บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มต้นการทำตลาดในประเทศไทย โดยยึดมั่นการให้บริการที่ดีที่สุดและสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค

ในเวลานี้ TOTO ได้ดำเนินการธุรกิจมาเป็นเวลา 100 ปี เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้งคุณภาพและการบริการอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าท่านจะรับการบริการที่ยอดเยี่ยมจากเรา

Company Overview
TOTO was established in 1917, in an era when Japan still lacked a sewage system, the Company grew its business with the goal of helping social development, in line with the founders' strong vision of supporting a healthy and cultured life and contributing to an improved life style for all. Today, TOTO's business includes plumbing-related house hold fixtures for bathroom, kitchens and washes products. 2017, as the Company celebrated its 100th anniversary, it continued to expand into the fields of precision and large-scale ceramics.
TOTO (Thailand) Co., Ltd. Is a company which 100% own by Japanese. The factory management incorporates the best practices of its Japanese. We are manufactures sanitary ware and faucets which aim to be indispensable to customers around the world and are developing its business not only Japan, but also overseas in North and central America, Europe, Middle East and ASEAN countries including Thailand

 
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Mr. Jackkrit Thongdee
ที่อยู่ : 77 M.5 Nongplamor , Nongkhae , Saraburi 18140
โทรศัพท์ : 036-382-750 ต่อ 287
โทรสาร : 036-373-664-5
โฮมเพจ : http://th.toto.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด