หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/04/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้้อต่างประเทศ

Import Purchasing Officer
บริษัท เลนโซ่วีล จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ฉะเชิงเทรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ติดต่อประสานงานกับผู้ขายต่างประเทศ เพื่อจัดซื้อ ล้อและยาง ตามคำร้องขอของส่วนงานต้นสังกัด
- รับผิดชอบการจัดซื้อทั้งระบบ เช่น ออก PO, เอกสารนำเข้า,ติดต่อส่วนงานที่เกียวข้อง, เปรียบเทียบผู้ขาย, ประเมินผู้ขาย ฯลฯ
- สรรหาผู้ขาย วิเคราะห์ราคา เปรียบเทียบเงื่อนไข และตัดสินใจเลือกซื้อให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์
- ติดตามการส่งมอบสินค้าของผู้ขาย ให้ตรงตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้
- ดูแลการจ่ายชำระเงินให้กับคู่ค้าตามเกณฑ์ของช่วงเวลาที่กำหนดไว้
- จัดทำรายงานและรวบรวมสถิติ ตลอดจนวิเคราะห์รายงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อวัสดุที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี  สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ/อังกฤษธุรกิจ/โลจิสติกส์  หรือสาขาที่เกียวข้อง
- เพศชาย  อายุไม่เกิน  30  ปี
- มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อต่างประเทศอย่างน้อย  2  ปี 
- มีความรู้และประสบการณ์เกียวกับขั้นตอนการนำเข้าพื้นฐานเป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี หากมีผลการสอบ TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานประจำบริษัทเลนโซ่ วีล จำกัด  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว  บางนาตราดกม.36
- ทำงานวันจันทร์-ศุกร์  เสาร์หยุดเสาร์เว้นเสาร์  8.00-17.00 น.
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : ฉะเชิงเทรา
การศึกษา : ปริญญาตรี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทดำเนินกิจการด้านการ ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย ล้อ alloy ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ LENSO, Raiden และ LS ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2533 - ปัจจุบัน โดยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/TS 16949 และระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2546 กำลังขยายการผลิตและการตลาดจำนวนมาก 
ที่อยู่ : 90 Moo 5 Bangsamak, Bangpakong Chacheongsao 24180
โทรศัพท์ : 038-570-250-3 ext.105,038-571-700-702
โทรสาร : 038-570-254, 0-2337-0406-7, 038-571-698-99