หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน , ผู้จัดการหมู่บ้าน , ผู้ช่วยผู้จัดการหมู่บ้าน ,เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ส่วนกลาง

Village Manager
ด่วนมาก!
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (สำนักงานใหญ่ บจก. โปรคิวบ์ เวนเจอร์ รามคำแหง 110)

 • ตรวจสอบและเก็บรวบรวมเอกสารที่สำคัญเกี่ยวกับโครงการที่จะตัดตั้งนิติฯ
 • ตรวจสอบสาธารณูปโภคให้ถูกต้องตามโครงการและวิธีการจัดสรร เพื่อการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • ประสานงานกับส่วนราชการ และจัดเตรียมเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้ครบสมบูรณ์
 • จัดเสวนาและหาตัวแทนในการตรวจสอบสาธารณูปโภคเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • เบิกเงินเพื่อเตรียมจัดสถานที่ในการประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารการแจ้งพ้นภาระ เอกสารการเชิญประชุม
 • จัดประชุมหมู่บ้านจัดสรร และจัดทำรายงานการประชุม
 • จัดเตรียมข้อมูลทางบัญชีเพื่อส่งมอบนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • ทำการส่งมอบงานสาธารณูปโภค และส่งมอบงานบริหารโครงการให้กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • ติดต่อกับกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อทำการบริหารจัดการต่อไป
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของงานตาม แผนงานที่กำหนด
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง ผู้จัดการ (โครงการ ลาดพร้าว 71) / ผู้ช่วยผู้จัดการงานบริหารชุมชน (โครงการ มีนบุรี)

 • งานธุรการกลางในโครงการบ้านจัดสรร จัดเก็บค่าส่วนกลาง
 • ดูแลบริหารงานบริการส่วนกลาง
 • รับเรื่องข้อร้องเรียนต่าง ๆจากลูกบ้าน
 • ติดต่อประสานงานกับลูกบ้าน
 • ประสานงาน ติดตามงานซ่อมสาธารณูปโภค
 • ควบคุมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ
 • ควบคุมการทำงานของ Out Source รปภ.,แม่บ้าน , คนสวน
 • งานเอกสารเบิกจ่ายต่าง ๆ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ส่วนกลาง (สำนักงานใหญ่ บจก. โปรคิวบ์ เวนเจอร์ รามคำแหง 110)

 • ติดตามหนี้ค้างชำระค่าส่วนกลาง (โครงการหมู่บ้านจัดสรร) ทั้งหมด
 • จัดทำสรุปและรายงานความความคืบหน้าของงาน
 • จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆในการติดตามหนี้เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทีม
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (สำนักงานใหญ่ บจก. โปรคิวบ์ เวนเจอร์ รามคำแหง 110)
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้เรื่องกฎหมายและขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
• ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในงานที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้ MS Office Word Excel ได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะการติดต่อสื่อสาร / ประสานงาน
• มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่


ตำแหน่ง ผู้จัดการหมู่บ้าน (โครงการ ลาดพร้าว 71) / ผู้ช่วยผู้จัดการหมู่บ้าน (โครงการ มีนบุรี)
 • วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารชุมชน   หรือเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ MS Office , Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถรับแรงภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และอัธยาศัยดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้ (โดยสามารถเปลี่ยนโยกย้ายไปปฏิบัติงานในแต่ละโครงการได้)
 • สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ได้ (หยุด 1 วันต่อสัปดาห์)


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ส่วนกลาง  (สำนักงานใหญ่ บจก. โปรคิวบ์ เวนเจอร์ รามคำแหง 110)

 • วุฒิปริญญาตรี  นิติศาสตร์ , บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีทักษะในการติดตามหนี้ และเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านกฏหมายติดตามหนี้
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารชุมชน หรือเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ MS Office , Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถรับแรงภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และอัธยาศัยดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้ 

ทุกตำแหน่งปฏิบัติงาน ในบริษัท โปรคิวบ์เวนเจอร์ จำกัด บริษัท ในเครือสัมมากร

**สวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของบริษัทในเครือ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ด้วยปณิธานของบริษัทฯที่ว่า “สร้างจากความเข้าใจชีวิต" ปัจจุบันบริษัทมีโครงการมากกว่า 10โครงการ และศูนย์การค้าฯ 3 แห่ง ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมเติบโตไปกับบริษัทเพื่อรองรับการขยายโครงการใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณศิญานนท์ (เนะ)
ที่อยู่ : 86 Sammakorn Place, Ramkhamhaeng Road, Sapan Sung, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 089-779-2945
โทรสาร : 0-2106-8399
โฮมเพจ : http://www.sammakorn.co.th