หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/03/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• จัดทำเอกสารใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน
• จัดทำการรับวางบิล และประสานงานฝ่ายขายในการรับชำระหนี้
• จัดทำบัญชีลูกหนี้รายตัว ดูแล/เกี่ยวกับการบันทึกลูกหนี้ การติดตามหนี้ การรับชำระหนี้
• ติดตามหนี้ เช่น การวางบิล, การเก็บเงินเมื่อครบ due, การติดตามทวงถามเมื่อพ้น due ฯลฯ
• บริหารงานการรับชำระหนี้ จัดทำรายงานเก็บเงิน จัดทำบัญชีลูกหนี้ จัดทำรายงานลูกหนี้ วิเคราะห์ลูกหนี้
• จัดทำรายงานอายุลูกหนี้ (Aging report) เสนอผู้ที่เกี่ยวข้องมาตรฐานบัญชี เรื่องการรับรู้รายได้ลูกหนี้
• และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
• อายุ 25 – 35 ปี  เพศหญิงหรือชาย 
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีหรือการเงิน
• มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี   
• มีความละเอียด รอบครอบ อดทน และมีความรับผิดชอบสูง  
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี  

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันกลุ่ม
  • ประกันสังคม
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการอินเตอร์เน็ต จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยให้บริการสื่อสารข้อมูล, บริการเสียง, บริการอินเตอร์เน็ตและบริการโทรคมนาคมแบบครบวงจร (Total Telecommunications Services) ครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย ภายใต้ระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เคเบิ้ลใยแก้วนำแสง เชื่อมโยงจากระบบหลักสู่ผู้ใช้บริการด้วยความรวดเร็ว เที่ยงตรง แม่นยำและมีความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูลสูง 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ติดต่อ Recruit@amnex.co.th 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 290 อาคารศศิ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-2762267 ต่อ 208
โทรสาร : 02-2762268
โฮมเพจ : http://www.amnex.co.th