หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (บริการหลังการขาย)

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร

- งานซ่อมแซมบ้านหลังการขาย

- จัดทำรายงาน ความคืบหน้าของงาน

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง , สาขาโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ในงานด้านซ่อมบ้าน และงานซ่อมสาธารณูปโภค อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

- สามารถใช้ คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD ได้

- ประเมิน BOQ ได้

- สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

- มีความละเอียดรอบคอบและมีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : การก่อสร้าง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
สวัสดิการ
- ประกันสังคม 
- ประกันภัยและประกันสุขภาพกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
- ตรวจสุขภาพประจำปี 
- เงินช่วยเหลือ กรณีต่าง ๆ
- สวัสดิการด้านวงเงินและดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
- ค่าที่พัก กรณีปฏิบัติงานหรือธุรกิจของบริษัทฯนอกเขตปฏิบัติงานปกติ
- โบนัสประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันหยุดตามประเพณี
- เครื่องแบบพนักงาน
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประสบการณ์มากกว่า 49 ปี ด้วยปณิธานของบริษัทฯที่ว่า “สร้างจากความเข้าใจชีวิต" ปัจจุบันบริษัทมีโครงการมากกว่า 10โครงการ และศูนย์การค้าฯ 3 แห่ง ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมเติบโตไปกับบริษัทเพื่อรองรับการขยายโครงการใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณศิญานนท์ (เนะ)
ที่อยู่ : 86, Sammakorn Place, Ramkhamhaeng Road, Sapan Sung, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 089-779-2945
โทรสาร : 0-2106-8399
โฮมเพจ : http://www.sammakorn.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)