หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ดูแลฟาร์ม (ประจำนครปฐม)

บริษัท กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/บริษัท กีซเซ่ จำกัด
การตลาด
นครปฐม
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลฟาร์ม

รายละเอียดการทำงาน

- ควบคุมการทำงานคนงานที่ดูแลสัตว์สัตว์ภายในฟาร์มสวนป่าน ดูแลทางด้านอาหาร สุขภาพ และการฉีดยาป้องกันโรคเมื่อถึงกำหนด รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องทำในช่วงอายุที่เหมาะสมของสัตว์ เช่น การผสมเทียม การรีดนม การดูแลหากมีบาดแผล และ การให้อาหารให้สัตว์สมบูรณ์

- ดูแลจัดหา เพาะปลูก อาหารให้กับ โคนม โดย กำหนดพื้นที่ พิจารณาสั่งปรับพื้นที่เพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

- ควบคุม ดูแล เลี้ยงเป็ดไข่ จัดเก็บ ดูแลสุขภาพ ควบคุมโรค หาทดแทนและเสริม ทำบัญชี และนำส่งขายให้กับร้านอาหาร

- จัดซื้อ จัดหา หรือไปซื้อ อุปกรณ์ที่ใช้งานในฟาร์มฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีวิจารณญาณในการใช้จ่ายเงินให้เกิดความคุ้มค่า

- ทำบันทึก บัญชี การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย ที่ต้องใช้ในฟาร์มฯ และการทำขอซื้ออุปกรณ์อื่นๆ กรณีที่ต้องขอซื้อเพิ่ม

- ทำบัญชีของการทำผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงบันทึกผลการดำเนินงานภายในไร่ เช่น ตอนนี้ลงพืชชนิดไหน ตรงไหน ปลูกวันที่เท่าไหร่ ผู้ดูแล อายุการเก็บเกี่ยว และปริมาณผลผลิต โดยจะต้องจัดสรรคนงาน และแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบของคนงานให้ได้

- พัฒนาทำการเกษตร ให้มีผลผลิตหรือพืชงอกเงยออกมา โดยเป็นตัวกลางติดต่อขายผลผลิตให้ออกสู่ผู้บริโภคด้วย

- ดูแลจัดหา เพาะปลูก พืชผัก สวนครัว หรือ ไร่ โดย กำหนดพื้นที่ พิจารณาสั่งปรับพื้นที่เพื่อทำการปลูกพืชผัก ต่างๆ

- ดูแล ปรับปรุงสถานที่บริเวณฟาร์มทดลองสวนป่าน ให้ อยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่รก ทางถนน อยู่ในสภาพดี โดยการควบคุม พนักงานขับรถไถ หรือ เสนอการแก้ไข ให้กับทางผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไขให้อยู่ในสภาพดี เรียบร้อย

- ควบคุมดูแล เพาะเลี้ยง ผลิต ดินจากไส้เดือน จัดเก็บเพื่อนำมาใช้ในการเพาะปลูก

- ดูแลจัดหา เพาะปลูก พืชยืนต้น แบบ ปลูกในกระถาง ยกย้ายได้ เป็นแบบ ชนิด Airpotหรือ ไม้ล้อม

- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาคุณสมบัติ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลฟาร์ม
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 22 - 40 ปี *ผ่านการเกณฑ์ทหาร
- ไม่กินเหล้า ดื่มสุรา ,ไม่เล่นการพนัน
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีด้านสัตวศาสตร์ สัตวบาล เกษตรกรรม หรือด้านที่เกี่ยวข้อง  
- มีความเข้าใจและความรู้ด้านวิชาการ เกี่ยวกับการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์
- ขับรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ ได้ และมีใบขับขี่ ขับได้ทั้งเกียร์ออโต้ และธรรมดา
- วันปฏิบัติงาน วันอังคาร-อาทิตย์ เข้างาน 8.00 — 17.00 หยุดวันจันทร์ (หากกรณีเกิดปัญหาภายในฟาร์มสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันที แม้จะนอกเหนือจากเวลาทำงาน) 
- มีความรับผิดชอบ อดทน ขยัน ตื่นเช้าได้ และซื่อสัตย์ สามารถรองรับแรงกดดันได้สูง พิจารณาพิเศษ
- รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานได้ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : นครปฐม
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขา : บริหารธุรกิจการเกษตร
คณะ : ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สาขา : สัตวศาสตร์
คณะ : ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สาขา : ทรัพยากรเกษตร
คณะ : ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สาขา : ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
คณะ : เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขา : วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะ : เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขา : เกษตรศาสตร์
สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม AIA
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี
- กิจกรรมจัดเลี้ยงปีใหม่ และกิจกรรมทำร่วมกัน ในบริษัทฯ เป็นต้น
- ยูนิฟอร์ม
- เบี้ยเลี้ยง / โอที (กรณีทำงานล่วงเวลา หรือออกไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
- ส่งพนักงานไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และศักยภาพในการทำงาน
(ค่าใช้จ่ายทางบริษัทฯ ดำเนินการให้)
- วันลาพักร้อนประจำปี
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ตามประกาศวันหยุดประจำปี ของทางบริษัทฯ)


 เวลาทำงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. / วันเสาร์ 08.00 - 12.00 น.

เกี่ยวกับบริษัท
ประวัติความเป็นมา 
        เป็นบริษัทที่ก่อตั้งจากธุรกิจครอบครัว ดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออก และจำหน่ายเครื่องมือรักษาสัตว์ และอุปกรณ์ทางด้านฟาร์มปศุสัตว์ การบริการเติมไนโตรเจน เป็นหลัก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยในระยะแรกของการดำเนินงานนั้น ได้จดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด กิสส์ และต่อมาไ้ดเปลี่ยนชื่อเป็น " บริษัท กิสส์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด" เมื่อปี พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้บริหาร นายสัตวแพทย์ สมพล ศิริอุดมเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท กิสส์ มาร์เก็ตติ้งจำกัด  ก่อตั้งมาเป็นเวลา กว่า 30 ปี หนึ่งในผู้นำและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ และทางสัตวแพทย์ อุปกรณ์คลินิก โรงพยาบาลและอุปกรณ์บริการด้านการแช่แข็ง เช่น สเต็มเซล, อาหาร, อุตสาหกรรมฯ บริษัทฯ กำลังวางแผนการขยายงานและต้องการคนรุ่นใหม่มาร่วมงาน
รวมใจเป็นหนึ่ง ยิ้มแย้มแจ่มใส ฉับไวบริการ ผสานสัมพันธ์ มุ่งมั่นพัฒนา
มาร่วมเป็นครอบครัวกิสส์ฯกันเถอะ


 
ชื่อผู้ติดต่อ : ภัทร์ธีนันท์ ประสานสี (เจ้าหน้าที่บุคคล)
ที่อยู่ : 302/10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ : 0-2277-7597
โทรสาร : 0-2275-5517