หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ด่วนมาก!!!
บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
กทม. (ดอนเมือง, บางเขน, หลักสี่)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ควบคุม , ดูแลการสรรหาว่าจ้างของบริษัท รวมทั้งดูแลเอกสารว่าจ้างให้สอดคล้องกับกฏหมาย
2. ประสานงาน, ควบคุม ดูแลงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ และเพิ่มพูนความรู้
2.1 อบรม และควบคุมพนักงานตามกฏระเบียบข้อบังคับบริษัท
2.2 ควบคุม ดูแลให้แต่ละหน่วยงานอบรมพนักงานใหม่ตามข้อกำหนด
2.3 ควบคุม และจัดให้มีการอบรมตามแผนการอบรม
2.4 ควบคุม และจัดให้มีการอบรมตามข้อกำหนดเกี่ยวกับ ISO 9001 และ 14001
2.5 ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
3. ควบคุมและดูแลงานธุรการบริษัท
3.1 อาคารสำนักงานและสาธารณูประโภคพื้นฐาน
3.2 ยานพาหนะ และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
3.3 ห้องประชุม , ห้องสัมมนา และอุปกรณ์ต่างๆ
3.4 ดูแลสถานที่เพื่อรับรองลูกค้าและผู้ติดต่อ
4. จัดกิจกรรมสันทนาการ และสานสัมพันธ์
5. จัดทำและควบคุมการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน
6. ศึกษาข้อกำหนดกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและแก้ไข
7. สานสัมพันธ์ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพนักงานกับบริษัทฯ
8. ปฎิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 33-40 ปี
2. ปริญญาตรี ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน อย่างน้อย 3 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
5. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
6. คุณสมบัติต้องตรงตามกำหนดเท่านั้น
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ดอนเมือง, บางเขน, หลักสี่)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะ : การจัดการ
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งบริการด้านไอทีและโซลูชั่นต่างๆ นอกจากนี้ สุพรีมฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูงสุดปัจจุบัน ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 : 2008 และ มอก. 1956 - 2542 
ตำแหน่ง : HR officer
ที่อยู่ : เลขที่ 2/1 ซอย ประดิษฐ์มนูธรรม 5 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2943-8182
โทรสาร : 0-2935-9878
โฮมเพจ :