หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (ประจำโรงงานระยอง)

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ระยอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดูแล ควบคุม การจัดทำบัญชีรายชื่อ สอบเทียบและลงบันทึกผลการสอบเทียบของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานควบคุมคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ สินค้าขณะผลิต สินค้าสำเร็จรูป และสินค้าหลังบรรจุ พร้อมจัดทำบันทึกคุณภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแล ควบคุม การจัดทำบัญชีรายชื่อและประวัติเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในงานควบคุมคุณภาพ และหรือมีผลกระทบกับคุณภาพสินค้า
 2. สอบเทียบและบันทึกผลการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติตามนโยบายฯ ขั้นตอนการทำงานและแผนการสอบเทียบ (Calibration Plan) ที่บริษัทกำหนด
 3. นำเสนอข้อมูลการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสอบเทียบให้มีประสิทธิภาพและนำไปสู่มาตรฐานสากล
 4. เก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ สินค้าขณะผลิต สำเร็จรูปและสินค้าหลังบรรจุ และจัดทำบันทึกคุณภาพ
 5. ดูและความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่ทำงาน
 6. รายงานผลการดำเนินงาน และนำเสนอข้อเสนอแนะในงานที่รับผิดชอบ
 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
 1. ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในการทำงาน 4 ปีขึ้นไป
 2. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 5. สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานระยองได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 7 ปี
สถานที่ : ระยอง
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์โพลิเมอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : ชีวเคมี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานการคมนาคมของประเทศ โดยรายได้ต่อปีสูงกว่า สี่หมื่นหกพันล้านบาท  โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com 

บริษัทฯ มีโรงงานผลิตและคลังเก็บยางมะตอยที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ เพื่อความพร้อมในการให้บริการอย่างทั่วถึงและรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกภูมิภาค ทำให้สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยรถขนส่งยางมะตอยจำนวนกว่า 300 คัน การจัดการด้านการขนส่งที่เป็นเลิศนี้ทำให้ทิปโก้แอสฟัลท์เป็นผู้นำในตลาดในประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทฯยังเป็นเจ้าของเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขนาดใหญ่ 7 ลำ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศตลอดจนสำหรับการนำเข้ายางมะตอยสู่ประเทศไทยด้วยเช่นกัน
ทิปโก้แอสฟัลท์ มีฐานโรงกลั่นยางมะตอยอยู่ที่เมือง Kemaman ในประเทศมาเลเซียซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยชื่อ Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. โรงกลั่นแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ 26 เฮคเตอร์ ในเขตอุตสาหกรรม Telok Kalong มีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบ 25,000 บาร์เรลต่อวันหรือประมาณ 9 ล้านบาร์เรลต่อปี เทียบเท่ากับปริมาณนํ้ามันดิบ 1.4 ล้านตันต่อปี ซึ่งสามารถผลิตยางมะตอยได้ถึงปีละ 1 ล้านตัน

จากฐานธุรกิจอันกว้างขวางในเอเชีย  ตลาดต่างประเทศของทิปโก้แอสฟัลท์ยังกว้างไกลไปถึงหมู่เกาะฟิจิ ออสเตรเลีย โอมาน และเมืองเทียนจิน ทางตอนเหนือของประเทศจีน จากการมีโรงงานผลิตยางมะตอยและสำนักงานสาขาในประเทศจีน มาเลเซีย และกัมพูชา เพื่อพร้อมรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและความยั่งยืนของโอกาสทางธุรกิจ  ทิปโก้แอสฟัลท์จึงเปิดรับผู้บริหารและ/พนักงาน สำหรับการขยายทีมงานที่มีความสามารถสูงในตำแหน่งดังต่อไปนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงงานระยอง
ที่อยู่ : 93 หมู่5 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ : 038-893-641-5
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)