หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดิทัศน์

Video Editor
Global Jet Express (Thailand) Co., Ltd.
การคมนาคมขนส่ง
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ตัดต่อ VDO Content และ Marketing ออนไลน์ของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย

- วางแผนการทำงานร่วมกับ Director และ Creative

- สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และอยู่ภายใน Content ที่กำหนด

- กล้านำเสนอวิธีการตัดต่อแบบใหม่ที่แตกต่าง น่าสนใจ ทรงพลัง

- รับผิดชอบดูแลงานวีดีโอให้ทีมให้ส่งตรงเวลา และมีคุณภาพ

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์สายงา่นไม่ต่ำกว่า 1 ปี

- สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

- หากสามารถสื่อสารภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีทักษะในการวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาในสายงานได้อย่างดี

- มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี

- ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คุณโอฬาร 098-252-9975

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
Company Profile
J&T Express is a technology-based and internet development express delivery company.
J&T Express was established in Hong Kong, China in August 2015, J&T Express has an extensive network that supports delivery services within inter-city, inter-province and cross the island. J&T Express headquarters is located in Indonesia, the business has covered Malaysia and Vietnam, will expand to Thailand and Philippines this year.
J&T Express is committed to utilizing advanced IT systems to improve efficiency and quality of service to customers. Taking the principle of easy and fast delivery also efficient claims settlement, J&T Express began entering the express market from Indonesia and committed to expanding its business network to other Southeast Asian countries.
By bringing "Express Your Online Business" as a slogan, J&T Express can make customer's online business became more practical, and efficient, also encourages customers to do big business on e-Commerce platform. At the same time, making liabilities, sharing, service, responsibility and results-oriented as the core values of the company, besides that J&T Express also pursues the best attitude to create the best technology-based express delivery company in Southeast Asia.
J&T Express committed to optimize shipping routes, by minimizing transportation costs and providing more efficient, safety, and timely delivery services to every customer.
Throughout Indonesia, there are almost 100 gateways with professional equipment, furthermore we also have more than 4,000 operating points, more than 30,000 trained human resources, and thousands of fleets to support inter-city, inter-province and cross the island.
Vision
Becomes the best express delivery company for e-Commerce in Southeast Asia.
Mission
Significantly realize a more practical and efficient online business.
Effectively encourage the development of our business partners to be bigger and stronger. 
ที่อยู่ : ตึก cw tower ชั้น 22 , 90 ถนน รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2180-66188-8
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน Global Jet Express (Thailand) Co., Ltd.