หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบผลิต (PLC)

ด่วนมาก!
บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม , การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กทม. (ดินแดง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ติดตั้ง แก้ไขปรับปรุงระบบผลิตในโรงงาน
2. บริการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาระบบผลิตในโรงงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
1. ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
2. มีความรู้ด้านไฟฟ้า สามารถใช้มิเตอร์ได้
3. มีความรู้ด้าน PLC เบื้องต้น
4. มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
5. สามารถปฏิบัติงานเร่งด่วนในวันหยุดหรือนอกเวลาปฏิบัติงานได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ, งานชั่วคราว
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านคอนกรีตผสมเสร็จซึ่งตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายของลูกค้า เรามุ่งพัฒนาสินค้า บริการและกระบวนการทำงาน เพื่อเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าของเรา นอกจากนั้นเรายังคงพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีอย่างไม่สิ้นสุด บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น การร่วมกิจกรรมและสนับสนุนวัสดุ สิ่งของต่าง ๆ อีกทั้งยังยึดแนวทางโรงงานสีเขียวและโรงงานสีขาว เพื่อให้โรงงานของเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดสารเสพติด
 
ที่อยู่ : 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 8 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2728-8800, 0-2022-7800
โทรสาร : 0-2728-8801
โฮมเพจ : http://www.qmix.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด