หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ประจำโรงงานอยุธยา

บริษัท ทวีผล ผลิตภัณฑ์ จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ นโยบาย พันธกิจและเป้าหมายของบริษัท
• มอบหมายงาน ติดตามงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรจุตามเป้าหมาย
• ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานภายในบริษัทมีประสิทธิภาพ
• ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความช่วยเหลือแก่แผนก / ฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับงานบุคคล
• สร้างสรรค์ และพัฒนาระบบงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
• สร้างแรงจูงใจพนักงานบริษัท ให้มีพฤติกรรมที่ดี และทำงานอย่างเต็มความสามารถ
คุณสมบัติ
• เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคล / ในตำแหน่ง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
• มีทักษะด้านการสื่อสาร , การประสานงาน ,ภาวะผู้นำ และการทำงานในเชิงรุก
• สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ,E-Mail ,Internet ได้เป็นอย่างดี
• มีความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลยุคใหม่ เครื่องมือต่างๆ เช่น Competency ,BSC เป็นต้น
• มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และ ระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างดี
• มีความรู้ ประสบการณ์ในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 , GMP , HACCP
• การประเมินค่างาน เพื่อการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : พระนครศรีอยุธยา
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะ : รัฐศาสตร์
คณะ : นิติศาสตร์
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • ประกันสังคม
  • หอพักสำหรับพนักงาน
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เบี้ยขยัน
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านการผลิต และจัดจำหน่าย เครื่องดื่ม / น้ำผลไม้ โดยจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015 , GMP , HACCP , KOSHER และ HALAL

บริษัทดำเนินงานโดยผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีประสบการณ์มานานกว่า 42 ปี ก้าวสู่ความเป็นผู้นำตลาด มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง ประเภทน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว  บริษัทฯได้เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อสนองตอบความต้องการลูกค้าตามยอดขายที่เติบ โตอย่างต่อเนื่อง รองรับการเชื่อมโยงตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) โดยบริษัทได้พัฒนาทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้มแข็ง ประสบความสำเร็จในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำของไทยเพื่อพัฒนาด้านการตลาดและ จัดจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศผ่านทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ต้องการรับสมัครบุคคลากรเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงาน 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณชามิตา สุขสำราญ
ที่อยู่ : 101 ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0-2881-3522-3 ต่อ 106-107
โทรสาร : 0-2881-3521
โฮมเพจ : http://www.taveephol.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทวีผล ผลิตภัณฑ์ จำกัด