หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/03/2562
งาน หางาน สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบเอกสาร
Document Verify Officer
บริษัท ไลฟ์ไทม์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
เชียงใหม่
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าทั่วไป

- ตรวจสอบเอกสารสำคัญ

- บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลของบริษัท

- ประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น หน่วยงานของรัฐ

- รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

- ทำงานวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

คุณสมบัติ

- เพศชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

- สำเร็จการศึกษา ปวส หรือปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

- หากมีประสบการณ์การตรวจสอบเอกสาร การควบคุมเอกสาร การลงบันทึก หรือมีความรู้เรื่องการตรวจติดตาม( Internal Audit ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน :
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
- ค่าที่พัก เพิ่มเติมจากเงินเดือน
- ค่าเดินทาง เพิ่มเติมจากเงินเดือน
- ค่าอื่นๆเพิ่มเติมจากเงินเดือน
- ส่วนแบ่งยอดขาย
- โบนัสประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสุขภาพ
- วันหยุดปกติ13วันต่อปี+วันหยุดพักร้อน 15 วันต่อปี
- กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว
เกี่ยวกับบริษัท
ผู้ให้บริการโทรคมนาคม อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ VOIP และสินค้าเทคโนโลยีสมัยใหม่
 
ที่อยู่ : 499/27 หมู่ 6 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-2150-0466,053-106-222
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไลฟ์ไทม์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด