หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

accounting admin
บริษัท โกลด์เกียร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (สวนหลวง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- จัดทำเอกสารการวางบิล – รับเช็คและติดตามการชำระเงินของลูกหนี้
- รับวางบิล- จ่ายเช็คตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเกี่ยวข้องกับเอกสารการเบิกจ่าย
- จัดทำเอกสารใบกำกับภาษี – ใบเสร็จรับเงิน
- ลงบัญชีในโปรแกรม Express
- ทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขายจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ. 30) พร้อมทังยื่นแบบส่งสรรพกร
- จัดทำและจัดเก็บสัญญาว่าจ้าง - สัญญาผู้รับเหมาพร้อมทั้งจัดทำหนังสือรับรองหัก ณ (ภ.ง.ด. 3 / 53) และจัดทำแบบรายงานพร้อมทั้งยื่นแบบนำส่งสรรพากร
- จัดทำประมาณการรายรับ -รายจ่ายทั้งปีพร้อมทั้งทำรายงานยื่นส่งสรรพกร (ภ.ง.ด.51)
- จัดทำสรุปค่าใช้จ่าย (รายรับ - รายจ่าย) ของบริษัทและของหน่วยงานต่างๆ
- จัดทำบัญชีลูกหนี้ - เจ้าหนี้ของบริษัท
- เข้าใจหลักการบัญชีเพื่อสนับสนุนการจัดทำงบการเงินแต่ละปี
- จัดทำ – พิมพ์หนังสือออกต่างๆของบริษัท
- ติดต่อ- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง (ทั้งราชการ - เอกชน)
- จัดเรียง – เก็บเอกสารทางบัญชีให้เป็นหมวดหมู่ระเบียบเรียบร้อย
- ทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
- วันทำงานปกติวันจันทร์ - วันเสาร์เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
คุณสมบัติ
- เพศหญิงอายุ 25 ปี ขึ้น ไป
- วุฒิการศึกษาปวช. หรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 2 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office , Adobe Acrobat , Internet ได้
- มีความละเอียด รอบคอบ มีไหวพริบ และบุคคลิกภาพดี
- มีความกระตือรืนร้นในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงาน ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (สวนหลวง)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • งานทำบุญบริษัทฯ
  • ประกันสังคม
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท โกลด์เกียร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทฯ ผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงานด้าน LIFT, STAIRLIFT, PLATFORM LIFT, STAIRCLIMBER และ MOBILITY AIDS ซึ่งรวมถึง การติดตั้ง จำหน่ายอะไหล่ ปรับปรุงระบบ และดูแลบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ โดยวิศวกรและช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในทาง MACHANICAL และ ELECTRICAL เฉพาะทาง ซึ่งทำให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เนื่องจากระบบ LIFT, STAIRLIFT, PLATFORM LIFT, STAIRCLIMBER และ MOBILITY AIDS นั้น เป็นระบบที่ต้องมีความปลอดภัยสูงมาก การทำงานแต่ละขั้นตอนจึงมีความจำเป็นต้องมีระบบและมาตรฐานที่ดี บริษัทฯ จึงเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานสูง และยึดถือการปฎิบัติงานตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004, ANSI, EN81, JIS เป็นต้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาและรักษามาตรฐานผลิตภัณท์ของ “ GOLDGEAR ” ให้เป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่องไป 


มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการ เพื่อเป็นผู้นำทางด้านลิฟต์ , ลิฟต์บันได,
และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ การบริการ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมทำตามกฎหมาย
เพื่อเป็นผู้นำทางด้านลิฟต์, ลิฟต์บันได
และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า พร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2004

 
ที่อยู่ : 28 ซอย พัฒนาการ 20 แยก 8 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2318-8866
โทรสาร : 0-2319-7595
โฮมเพจ : http://www.goldgeargroup.co.th