หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ คีย์ข้อมูล - ประจำที่โรงงานโรจนะ 2 อยุธยา (พนักงานสัญญาจ้าง)

Admin Officer
ด่วนมาก!
บริษัท ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบตามเอกสารที่ได้รับมอบหมาย เช่น สัญญา, เอกสารการสั่งซื้อ, เอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น
• ออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้า
• จัดเก็บเอกสารต่างๆให้เป็นระบบ
• งานธุรการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 18 - 35 ปี
• จบการศึกษาชั้น ปวช,ปวส หรือปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
• สามารถใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ MS Word and MS Excel
• มีทักษะในการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
• หากมีประสบการณ์ตรงกับเนื้อหางานที่รับสมัครมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ทำงาน
บริษัท ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 2 
49 หมู่ 4, ต. บ้านช้าง, อ. อุทัย
จ. พระนครศรีอยุธยา
13210


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : พระนครศรีอยุธยา
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
เกี่ยวกับบริษัท
Honda Trading is a global trading company for automotive parts and materials to Honda group in Thailand, local business and worldwide. The company principal activities are import-export and distribution of Steel, Aluminum, Resin, Parts, and Machinery of Honda product vehicle, motorcycle and power product.
 
We are looking for many experienced, competent, and highly motivated persons to assume the following positions:

 
 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Honda Trading Asia Co., Ltd.
Primary Industries :
Parts for motorcycle/automobile/power equipment
Number of Employee :
234"
Registration :
112 million baht
งาน หางาน สมัครงาน
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน

We are dedicated to exceeding global customer expectations through creative and effective commercial activities, enchancing value abd confidence. 

นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน

 

• Proceed always with ambition and youthfulness.
• Respect sound theory, develop fresh ideas and make the most effective use of time.
• Perform your job with transparency and integrity.
• Respect individuality and encorage open communication.  ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
Company Name :
Honda Trading Asia Co., Ltd.
Address :
8th Floor, AIA Sathorn Tower, 11/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok
Telephone :
0-2029-0080
Fax :
0-2029-0081-3
Contact Person :
Human Resource Department
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 8th Floor, AIA Sathorn Tower, 11/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 02-0290080
โทรสาร : 0-2029-0081-3
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด