หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแล ตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่ตามแผนงาน ทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่รวมทั้งระบบ สาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพสมบูณ์ เป็นไปตามมาตรฐานผู้จำหน่ายฯ

- ดูแลตรวจสอบงานด้านสัญญาบริการ อาคารสถานที่

- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานธุรการ

- ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเบื้องต้น

- ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 23-35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้เกี่ยวกับกฏมายที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ 

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีจิตใจให้บริการ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ และศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ Mercedes – Benz (Thailand) ในประเทศไทย มานานกว่า 76 ปี อีกหนึ่งพันธกิจที่ภาคภูมิใจ และให้ความสำคัญ ร่วมกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ตลอดมาคือ การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ภายใต้ชื่อ เมืองโบราณพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ และปราสาทสัจธรรม จังหวัดชลบุรี เพื่อการรองรับการขยายธุรกิจ บริษัทฯ มีความยินดีที่จะรับผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วน หนึ่งขององค์กรและเติบโตไปพร้อมกับเรา 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 62-74 Rachadamnoen Ave., Bowornives, Pranakorn, Bangkok, 10200
โทรศัพท์ : 0-2622-3000 #213,214,227
โทรสาร : 0-2622-3028
โฮมเพจ : http://www.thonburi.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด