หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/02/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Admin
บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (บางนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ


คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 22 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานธุรการอย่างน้อย 1 – 3 ปี
 • รักงานบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft Word ได้
 • มีคะแนนเฉลี่ยการศึกษาระดับปวส. ไม่ต่ำกว่า 2.50

สวัสดิการ :

 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันอุบัติเหตุหมู่
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินรางวัลประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน : บางนา - ตราด กม.38 

รายได้ต่อเดือน : 12,500 – 20,000 บาท 


   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนตามที่ระบุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ ผู้สนใจส่งจดหมายแจ้งประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน พร้อมสำเนาหลักฐานการศึกษา รูปถ่าย 1 ใบ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ส่งถึง


ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด

90/54-57 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 19 ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2233-3990-9 ต่อ 1986 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (บางนา)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่คลังสินค้าท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าณ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และถนนบางนา – ตราด กม. 38 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ รักความก้าวหน้าเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท 
ชื่อผู้ติดต่อ : ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและธุรการ
ที่อยู่ : 90/54-57 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 19 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2233-3990-9 ต่อ 1800-3
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด