หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำจังหวัดขอนแก่น

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด.
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ขอนแก่น
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ดูแลจัดเก็บเอกสาร ตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงานภายใน และภายนอกบริษัทก่อนนำเสนอ เพื่อลงนามอนุมัติ
• ดูแลครุภัณฑ์ภายในสำนักงาน
• จัดเตรียมการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
• ร่วมดูแลต้อนรับผู้มาติดต่อกรรมการผู้จัดการ และการนัดหมาย
• ประสานงานการเดินทาง พร้อมทั้งเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนของกรรมการผู้จัดการ

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง อายุ 24- 30 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
• มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และใช้โปรแกรม Microsoft office, Word, Excel, Power point ได้ดี
• มีความรับผิดชอบ มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
• มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ 0 - 3 ปี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : ขอนแก่น
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาวันเกิด
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Boon Rawd Brewery, Thailand’s first brewery, is a renowned beer and beverage produce. The company produces products under the numerous brand names namely Singha, Leo, B-ing, Purra, Sanvo, Syder Bay, Boonrawd Farm, Pundee and Masita trademarks. The company has expanded and diversified its business interests into manufacturing, packaging, agriculture, real estate, food and restaurants, as well as retail fashions and life style, which comprises of over 50 affiliated companies. 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Number of Employee :
-
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
Company Name :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Address :
999 Samsen Road, Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300
Telephone :
0-2242-4253
Fax :
0-2669-4278
Contact Person :
คุณกรวีร์
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณศศิภา ฟูปลื้ม
ที่อยู่ : 999 Samsen Road, Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300
โทรศัพท์ : 02-242-4253
โทรสาร : 0-2669-4278
โฮมเพจ : http://recruit.boonrawd.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด.