หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ใบกำกับขาย)

Admin Sale
ด่วนมาก!!!
บริษัท จ.ศรีรุ่งเรืองอิมเป็กซ์ จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (ลาดกระบัง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1 .
คีย์ข้อมูล ตรวจบิลต่างๆ
2 .
จัดการเอกสารด้านต่างๆ และทั่วไป
3 .
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4 .
ติดตามงานของแต่ละแผนก
5 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
6 .
ส่งเสริมกิจกรรมพื้นฐาน เช่น 5ส ISO หรือการอบรมสัมมนา
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับปวช. - ปวส. ทุกสาขา

- เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 20 - 27 ปี

- ประสบการณ์ทำงาน 0 - 3 ปีขึ้นไป

- มีทักษะการใช้พิมพ์ดีด และคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

- มีทักษะการพูด สื่อสาร ติดต่อประสานงาน และรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ และสามารถเดินทางสะดวกในการทำงานสวัสดิการ:

- เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม AIA
- เครื่องแบบพนักงาน
- สัมมนาประจำปี
- โบนัสประจำปี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ลาดกระบัง)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คณะ : พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี เดือน
เกี่ยวกับบริษัท

Over 43 years since the establishment of J. Sri Rung Rueng Co.,Ltd. in 1970 the business that started from one single company became a group of companies covering all kind of products and services. Today, JSR Group is one of the leaders of industrial tool supplier in Thailand. We still keep on developing quality resources in order to serve the best to our value customers.

JSR GROUP was established in 1987. We are the leader in importing tools from around the world to support factories in Thailand. Our products can be divided in to three main categories, which consist of Cutting Tools, Measuring Tools and Hydraulic & Mechanic Hand Tools. Win-Win situation is our objective. With JSR Group, customers get technology updated and high quality products with reasonable price.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
ที่อยู่ : 850/1 Soi Latkabang 30/5, Latkabang Road, Latkabang, Bangkok 10520
โทรศัพท์ : 0-2327-0351-5,0-2734-4588
โทรสาร : 0-2327-0356-7
โฮมเพจ : http://jsr.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จ.ศรีรุ่งเรืองอิมเป็กซ์ จำกัด