หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่นำเข้าอาวุโส

Senior Import Officer
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กทม. (บางซื่อ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ประสานงานกับส่วนราชการและตัวแทนส่งออกของ เพื่อเคลียร์สินค้าเข้าโรงงาน
 • ดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายในการเคลียร์สินค้าให้อยู่ในงบประมาณ
 • ประสานงานประกันภัยเพื่อตรวจสอบความเสียหายของสินค้า
 • และงานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศ  ชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า  สาขา  Logistics  หรือ  เอกภาษาอังกฤษ 
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อต่างประเทศ และพิธีการ นำเข้า - ส่งออก  5  ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้ง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีความเข้าใจเรื่องเงื่อนไขเอกสารและการจ่ายเงินตามหน้า L/C, B/C, T/T เป็นอย่างดี
 • มีศักยภาพในการนำเข้าโครงการที่ผ่าน BOI
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office เพื่อการเก็บรักษาข้อมูล ได้ในระดับดี
 • มีลักษณะและคุณสมบัติของความเป็นผู้นำ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความอดทนต่องานหนัก
 • มีความสนใจที่จะเรียนรู้และปฏิบัติงานใหม่ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (บางซื่อ)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : โลจิสติกส์
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ อาทิแผ่นปาร์ติเกิ้ล,แผ่น MDFและ แผ่นผิวประตูลูกฟัก เป็นต้น เพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โดยบริหารงานภายใต้มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002 มีความประสงค์ต้องการผู้ร่วมงานหลายตำแหน่งดังนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 2/1 Wongsawang Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800
โทรศัพท์ : 0-2913-2180-9 ต่อ 761
โทรสาร : 0-2587-0516
โฮมเพจ : http://www.vanachai.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)