หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ Call Center (รับเฉพาะน้องจบใหม่) สัญญาจ้าง

พนักงาน Call Center
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ของธนาคาร ผ่านทางโทรศัพท์ รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า หาวิธีการแก้ไขและชี้แจงเบื้องต้นให้ลูกค้าได้รับความกระจ่างและพอใจในเรื่องร้องเรียน หรือส่งต่อศูนย์ดำเนินการข้อร้องเรียน ลูกค้า กรณีเป็นเรื่องที่ต้องเข้ากระบวนการตรวจสอบ
• ให้คำแนะนำรับเรื่องให้บริการ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ดูแล เอาใจใส่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
• อายุไม่เกิน 25 ปี หากอายุเกินต้องจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2562 -2563
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
• มีทักษะในการสื่อสารที่ดี น้ำเสียงเป็นมิตร
• มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ดี พิมพ์ดีดคล่อง
• รักในงานบริการ
• สามารถทำงานเป็นกะได้

สถานที่ทำงาน : ธนาคารธนชาต อาคารวงศ์สว่าง ( ใกล้ MRT วงศ์สว่าง )
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท
At TMBThanachart Bank (ttb), our mission is to help Thai people achieve better financial well-being as it is the foundation for reaching one's financial freedom and life’s goals. We are committed to making REAL change by shifting banking paradigm through combined expertise and core strengths of both banks.

Our successful merger makes us the 6th largest commercial bank in Thailand with more than 10 million customers who now have access to more comprehensive financial product and service offerings and even better customers experience through more online and offline channels coverage nationwide. We do our best to offer best financial solutions and provide superior customer experience, create sustainable growth for our shareholders and ensure good corporate governance as well as good corporate citizenship. We constantly design employees’ experiences via international and dynamic environment where all opinions matter and great performances counts. We always encourage our employees unleash their potentials by taking new initiatives to deliver best customer experiences. We look for candidate who believe in integrity, portrait challenge status quo attitude, work agile, show respect towards others, and value high quality on execution. TMBThanachart Bank (ttb), where you can BE YOUR BEST

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources – Talent Acquisition
ที่อยู่ : TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 2nd Fl., Tower B , 3000 Phahonyothin Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.ttbbank.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)