หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าอาหรับ (ศูนย์การค้า Terminal 21 อโศก)

Customer Service (Arabic Speaking)
ด่วนมาก!
บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด/บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (ศูนย์การค้า Terminal21)/บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กทม. (คลองเตย, สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การค้าแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งบริเวณหน้า Counter และการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์
 • ประกาศข้อความเสียงตามสายภายในศูนย์ฯ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน ในกรณีผู้ใช้บริการศูนย์ฯ เกิดปัญหา
 • ควบคุมดูแลการยืมรถเข็นเด็กและรถเข็นคนชรา
 • ประสานงานเรื่องการพลัดหลงของผู้ใช้บริการภายในศูนย์ฯ
คุณสมบัติ
 • ไม่จำกัดเพศ
 • มีอายุระหว่าง 23 - 28 ปี
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอาหรับ และ/หรือ สามารถสื่อสารภาษาอาหรับได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี อดทน มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดัน มีใจบริการ (Service Mind)
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน และเครื่องใช้สำนักงานทั่วไป
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองเตย, สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : ศิลปศาสตร์
สาขา : อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นผู้บริหารศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 ภายใต้แนวคิด Market Street แห่งแรกของไทย บนถนนสุขุมวิท ต้องการผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ที่มุ่งสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศและพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท ในตำแหน่งต่อไปนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : Q. House Lumpini Building, 15th Floor, 1 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2343-8899 ต่อ 222
โทรสาร : 0-2108-0900
โฮมเพจ : http://lhmh.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด/บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (ศูนย์การค้า Terminal21)/บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด