หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • รับและแก้ไขข้อร้องเรียนในการรับชำระค่าบริการของลุกค้า ผู้ว่าจ้างและร้านสาขาผ่านทางโทรศัพท์
  • ตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนลูกค้าและร้านสาขา ตามที่ได้รับแจ้ง
  • ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ
คุณสมบัติ
  • อายุ 25 - 30 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นเกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 2-5 ปี ด้านบริการ, Call Service, Tele Marketing
  • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office, ภาษาอังกฤษ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท

Counter Service Co., Ltd. is the leader in Thailand Payment Market which provides more than 100 services of Bill Payment with 60 clients. Counter Service opens in 24 hours everyday. Moreover, Counter Service has more than 5,000 outlets in nationwide. We have 5.5 million transactions a month.

Counter Service Co., Ltd.  is one of the affiliated companies that is under C.P. Group – Charoen Pokphand Group – which is the Asia’s leading globally committed conglomerate.  It was formed on July 22, 1995, and it was given authorized by the Ministry of Finance (Issued 198) and the Director General of Government Revenue Department on Value added Tax (Issued 68) in 1995. Furthermore, Counter Service has been authorized by Client / Promoter to represent on “accept all the bills and sell all the tickets “according to Counter Service Slogan “Simplify Your Life”

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resouces Department
ที่อยู่ : 119 4-6 Floor, Soi Sathon 5, South Sathon Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2071-2267
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.counterservice.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด