หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

Customer Service Executive
NN King Of fruit CO., LTD.
ธุรกิจบริการ
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแล และบริการลูกค้าที่ใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์ของทางบริษัท
 • ให้คำแนะนำในการใช้บริการซื้อของออนไลน์ รวมถึงบริการหลังการขาย
 • รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า, ออกใบเสร็จ
 • ให้บริการและดูแลลูกค้าทั้งลูกค้าประเภทธุรกิจทั่วไปและประเภทบุคคลธรรมดา โดยมุ่งเน้นการบริการด้วยความสุภาพ, รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
คุณสมบัติ
 • เพศชาย หรือหญิง อายุ 22-25 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานด้ เช่น Microsoft Office (Excel, Word) เป็นต้น
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี โดยเฉพาะการพูด และการฟัง
 • รักในงานบริการลูกค้า
 • มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี
 • สามารถเรียนรู้ และศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : กายภาพบำบัด
เกี่ยวกับบริษัท
a fruit is a seed-bearing structure in flowering plants (also known as angiosperms) formed from the ovary after flowering.

Fruits are the means by which angiosperms disseminate seeds. Edible fruits, in particular, have propagated with the movements of humans and animals in a symbiotic relationship as a means for seed dispersal and nutrition; in fact, humans and many animals have become dependent on fruits as a source of food.[1] Accordingly, fruits account for a substantial fraction of the world's agricultural output, and some (such as the apple and the pomegranate) have acquired extensive cultural and symbolic meanings.

In common language usage, "fruit" normally means the fleshy seed-associated structures of a plant that are sweet or sour, and edible in the raw state, such as apples, bananas, grapes, lemons, oranges, and strawberries. On the other hand, in botanical usage, "fruit" includes many structures that are not commonly called "fruits", such as bean pods, corn kernels, tomatoes, and wheat grains. The section of a fungus that produces spores is also called a fruiting body.
 
ที่อยู่ : 172/4 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2858-4649
โทรสาร : 0-2333-6667
โฮมเพจ :