หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ (เจ้าหน้าที่นำชมพิพิธภัณฑ์)

Museum Docent
ด่วนมาก!
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
การศึกษา
กทม. (พระนคร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการและวัตถุต่างๆ ที่อยู่ในห้องจัดแสดงแก่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
 • จำหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
 • ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และมีวันหยุดอาจไม่ตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์วันหยุดหมุนเวียน
 • ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.
คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโบราณคดี สาขาประวัติศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษดี
 • มีใจรักในงานบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความอดทนสูง สามารถรับแรงกดดันจากการทำงานได้ดี
 • มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องผ้ารวมทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ฝึกงาน หรือประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • หากสามารถใช้ภาษาจีนได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ไม่มีโรคประจำตัวและโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
 •      **** ต้องการเฉพาะผู้สมัครที่มีความสนใจจริง ๆ เท่านั้น ***

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 ปี
สถานที่ : กทม. (พระนคร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • สัมมนาประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินรางวัลตามอายุงาน
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

The Queen Sirikit Museum of Textiles was created through the generosity of His Majesty King Bhumibol Adulyadej and Her Majesty Queen Sirikit. Opened in 2012, the museum’s mission is to collect, display, preserve, and serve as a centre for knowledge on textiles, the royal court and Her Majesty Queen Sirikit. Additionally, its goal is to create public awareness of Thai identity and culture, and the beauty of Thai traditional textiles, through research, exhibition and interpretation. 

 
ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกบุคคล (คุณอภิญญา)
ที่อยู่ : พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง (ประตูวิมานเทเวศร์) ถ.หน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-9430 เบอร์ต่อ 115
โทรสาร : 0-2225-9431
โฮมเพจ : http://www.qsmtthailand.org
แสดงตำแหน่งอื่นใน พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ