หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารการขนส่งสินค้า

Transport Officer
บริษัท พีซีซี โพสเทนชั่น จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ขอนแก่น
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ควบคุมการจัดส่งสินค้า

2. ตรวจสอบสภาพเส้นทางการขนส่ง

3. แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ

4. ตรวจสอบการใช้รถ

5. ควบคุม ดูแล และพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน

6. ควบคุม ติดตาม ดูแล และประเมินผลประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน

คุณสมบัติ

1. ปวส. ช่างยนต์ หรือเทียบเท่า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. อายุไม่เกิน 35 ปี

3. ความรู้กฎหมายการจราจร

4. ความรู้เกี่ยวกับระบบรถบรรทุกและการบำรุงรักษา

5. ความละเอียดรอบคอบ ในการทำงาน

6. ประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ


สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท พีซีซี โพสเทนชั่น จำกัด สาขาขอนแก่น

ที่อยู่ : 100 หมู่11 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : ขอนแก่น
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ช่างยนต์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
PCC Post-Tension Co., Ltd 
ที่อยู่ : 28/169 หมู่ 7 พฤกษ์ภิรมย์ ซอย 7/1 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 085-155-5175, 085-911-2209 , 053-872-378
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พีซีซี โพสเทนชั่น จำกัด