หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินทรัพย์ ประจำพื้นที่ จ.ภูเก็ต

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ภูเก็ต
หน้าที่และความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินทรัพย์ ทำหน้าที่ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้พาณิชย์และบุคคลธุรกิจในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย ระเบียบของธนาคาร และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ รวมทั้งรับผิดชอบในการวิเคราะห์เครดิตของลูกค้า สนับสนุนด้านการขาย และการบริการ แก่กลุ่มลูกค้าใหม่

Job Description / ลักษณะงาน:

1. เจรจาและดำเนินการแก้ไขหนี้ในความรับผิดชอบ
2. ติดตามการผ่อนชำระและการปฏิบัติตามข้อตกลงของลูกหนี้ที่สัญญาไว้กับธนาคาร
3. จัดทำรายงานและปฏิบัติงานด้านการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
4. จัดทำ/เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการแก้ไข/ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การดำเนินคดีและการประเมินราคาหลักประกัน
5. วิเคราะห์งบการเงินและเครดิต รวมถึงการจัดเตรียมคำขออนุมัติเครดิต (Credit write-up) ทบทวนวงเงินเครดิต/ต่ออายุวงเงินเครดิต/ควบคุมการใช้วงเงินเครดิต
6. ติดตามการใช้วงเงิน/การผ่อนชำระของลูกค้า ให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดการบริการ แก่กลุ่มลูกค้าใหม่
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
2. การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ
4. ขอให้เป็นผู้ที่อยู่อาศัยในเขตภูมิภาคตามที่ประกาศ และสะดวกปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว
5. ประสบการณ์ 0 - 3 ปี 
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : ภูเก็ต
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : นิติศาสตร์
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : การเงิน
เกี่ยวกับบริษัท

Your Possibilities Begin at KBank

Customer Centricity | Organization-wide Teamwork | Professionalism | Innovation

KBank has placed our importance on the caring of our employees. We believe a positive work environment, skill development, creation of motivation, good occupational health practices, and attractive welfares can drive employees to perform their duties at their fullest potential. This will, in turn, bring about impressive services rendered to our customers and general public, making KBank performance achieve the goal with sustainable growth.
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Management Department
ที่อยู่ : 1 Soi Ratburana 27/1, Ratburana Road, Bangkok 10140
โทรศัพท์ :
โทรสาร : 0-2470-1749
โฮมเพจ : https://careers.kasikornbank.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)