หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานการตลาด (เขตอีสานล่างประจำอุบลหรือขอนแก่น)​

Marketing And Sales Executive
บริษัท สหฟาร์มเห็ด จำกัด
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, นครพนม, มุกดาหาร, ร้อยเอ็ด, อุบลราชธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ออกเยี่ยมลูกค้าเดิม สำรวจตลาด
 • สำรวจความต้องการของลูกค้า
 • และเปิดลูกค้าใหม่
 • ประเมินสถานการณ์ตลาด
 • ดูแลประสานงานฝ่ายการตลาดในทีม
 • ดูแลประสานงานเอกสารงานการตลาด
คุณสมบัติ
 • ชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม 6. ปวส ขึ้นไป
 • สาขา การตลาด บริการธุรกิจ การจัดการ
 • มีประสบการณ์งานขาย หรือการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถวางแผนในการทำงานได้  มีความเป็นผู้นำ และมีความกล้าแสดงออก สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้  ชอบพบปะผู้คน สามารถในการเจรจา ร่าเริงแจ่มใส
 • ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง และพักต่างจังหวัด ได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบขับขี่รถยนต์


เขตรับผิดชอบ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มุกดาหาร กาฬสินธ์ นครพนม

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์  + Commission
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, นครพนม, มุกดาหาร, ร้อยเอ็ด, อุบลราชธานี
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าใช้รถ
 • ทุนช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
เกี่ยวกับบริษัท
UNITED MUSHROOM CENTER CO.,LTD. ประกอบกิจการเกี่ยวกับเกษตรกรรมเพาะเห็ดเข็มทอง ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2537 มานานมากกว่า 18 ปี 
ชื่อผู้ติดต่อ : อ้อยทิพย์
ที่อยู่ : 224 หมู่ที่ 14 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-848-266-7 ต่อ 112
โฮมเพจ : http://www.unitedmushroom.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สหฟาร์มเห็ด จำกัด