หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานฝ่ายขาย (ห้องพัก - จัดเลี้ยง)

ด่วนมาก!
บริษัท สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
ชลบุรี, ระยอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนงานการตลาดสำหรับขายห้องพักและจัดเลี้ยง ประชุมสัมนา
- วิเคราะห์สถานการณ์การตลาด ณ ปัจจุบัน สำรวจคู่แข่ง วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง หาจุดยืนในตลาด เพื่อนำมาใช้ในการขายสินค้าและบริการ จัดโปรโมชั่นให้โดนใจลูกค้า
- กิจการตลาด ทั้งออนไลน์-ออฟไลน์ จัดทำป้าย สื่อการตลาด เช่นเฟสบุค เวบไซท์ จัดกิจกรรม ออกบูธ
2. วางแผนงานขายและการตลาดให้กับทีมงาน การติดต่อลูกค้า บริหารงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย แจกจ่ายงาน ดูแลเอกสารการขาย ปิดการขายห้องพักและจัดเลี้ยง ประชุมสัมนา
3. ดูแลและพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร ทั้งการบริการก่อน-หลังการขาย ภาพรวมของโครงการ
4. ดูแล พัฒนา และจัดอบรม บุคลากร ทั้งความรู้ และบุคลิกภาพ ให้มีมาตรฐานและเป็นที่ประทับใจ
5. ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงาน ความสะอาด การจัดซื้อ-จัดจ้างต่างๆ
6. จัดระบบเอกสาร และการทำงาน ภายในองค์กร

7.จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน เพื่อรายงานผู้บริหาร

8. อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ด้านการขายห้องพักและจัดเลี้ยง (โรงแรม) อย่างน้อย 2 ปี
3.(ถ้า) มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. ใช้ภาษาอังกฤษได้ (หรือพอใช้ได้)
5. ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet
6. ขับรถยนต์ได้-มีใบขับขี่
7. มีความรู้ กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรอยู่เสมอ
8. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ประสานงาน เพื่อให้งานและทีมงานเป็นไปสู่ความสำเร็จ
9. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความเป็นผู้นำ และทัศคติเชิงบวกต่อการทำงาน พร้อมเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : ชลบุรี, ระยอง
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขา : การท่องเที่ยวการโรงแรม
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การโรงแรม
คณะ : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
โครงการอินเตอร์พาร์ค ตั้งอยู่บริเวณถนนทางเข้าหลัก นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
มีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ คอนโดขาย และห้องพักให้เช่า รายวัน-รายเดือน บรรยากาศสบายๆ
มองหาผู้ร่วมงานที่มีความสามารถ ตั้งใจทำงาน ซือสัตย์ อดทน รับผิดชอบ และรักในงานขาย-งานบริการ 
เราให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าและการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานทุกคน เพื่อการเติบโตไปพร้อมๆกันกับองค์กร
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณออย
ที่อยู่ : อินเตอร์พาร์ค เรสซิเด๊นซ์ (ตึกกลาง) 414/239 หมู่4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์ : 0851080997
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด