หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานฟ้องและบังคับคดี

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Monitor ผู้รับจ้างภายนอกเป็นสำนักงานกฎหมาย (OA) และจัดทำรายงานเพื่อใช้ในการควบคุมให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
 • จัดทำข้อมูลติดตามทวงถามหนี้ เอกสารที่ใช้ประกอบการดำเนินงานบังคับคดี ส่งมอบให้กับผู้รับจ้างภายนอกเป็นสำนักงานกฎหมาย (OA)
 • ประสานงาน เจรจาและให้ข้อมูลกับลูกค้าสถานะงานบังคับคดี
 • ตรวจสอบและรับชำระเพื่อนำมาหักหนี้คงค้าง งานฟ้องคดี, งานบังคับคดีและติดตามทวงถามหนี้, งานรถติดคดี, คดีล้มละลาย ให้กับลูกค้า และนำขัอมูลเข้าระบบทุกวัน
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (MS Office) ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในเครือธนาคารกสิกรไทย โดยมี บมจ. ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 เปิดดำเนินการเมื่อ 8 สิงหาคม 2548 เพื่อให้บริการสินเชื่อประเภทเช่าซื้อแก่ลูกค้าบุคคลและนิติบุคคล เช่น สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กสิกรไทย สินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์กสิกรไทย สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินกสิกรไทย และสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Management Unit
ที่อยู่ : 400/22 Phahonyothin Road, Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2696-9999
โทรสาร : 0-2696-9978
โฮมเพจ : http://www.kasikornleasing.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด