หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่าย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เกษตรกรรม/ป่าไม้ , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-ดูแลระบบเน็ตเวิร์คภายในสำนักงาน ทั้งการส่งผ่านข้อมุลแบบผ่านสายสัญญาณและการส่งผ่านข้อมูลแบบไร้สายสัญญาณ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
-ดูแลระบบ LAN Network /Internet WAN Network ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
-ดูแลระบบการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่องแม่ข่ายในการให้บริการระบบต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
-ดูแลจัดการระบบความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ ทั้งภัยจากโปรแกรมและผู้ไม่ประสงค์ดีต่อระบบคอมพิวเตอร์ของกลุ่มมิตรผล
-บริหารจัดการโครงการของส่วนบริหารระบบ ประกอบด้วยระบบงานเน็ตเวิร์ค ระบบเซิฟเวอร์ ระบบความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทั้งสำนักงานใหญ่และโรงงานให้สำเร็จ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
-จัดทำรายงานในการนำเสนอประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายของกลุ่มมิตรผล
-พัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการของระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยของกลุ่มมิตรผล
คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา วศ.บ.คอมฯ ,วท.บ.คอมฯ, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ทางด้านงาน IT ไม่น้อยกว่า 3 ปี
-มีความเข้าใจใน TCP/IP/LAN/WAN/INTERNET/WIRELESS/VPN/FIREWALL/LOAD BALANCE เป็นอย่างดี
-สามารถดูแล ออกแบบระบบเน็ตเวิร์ค คอนฟิกอุปกรณ์ Router/Switch ได้
-บริหารจัดการระบบความปลอดภัยข้อมูล/ Firewall /WEB Proxy/LOAD Balance ได้
-มีความเข้าใจในระบบ Active Directory NTP DHCP FTP DNS สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้
-สามารถทำงานเป็นทีม ในการร่วมกันวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆได้
-CCNA Certificate
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สวัสดิการ
1. ประกันชีวิต
2. ประกันอุบัติเหตุ
3. ค่ารักษาพยาบาล (OPD + IPD)
4. ค่าของเยี่ยมผู้ป่วย
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6. ประกันสังคม
7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8. วันหยุดประเพณี
9. วันลาป่วย
10. วันลากิจ
11. ค่าเบี้ยเลี้ยงเมื่อปฏิบัติงานนอกพื้นที่ปกติ
12. เงินช่วยเหลือสมรส


เกี่ยวกับบริษัท

The Mitr Phol Sugar Group has been distinguished as one of the largest manufacturer and the most progressive producers and exporters of sugar in Thailand for over 50 years. At present, we export our sugar especially in the region of Asia, EU and Middle East. With particularly strength in R&D and availability of raw materials, therefore we currently expand in related fast growing Ethanol, Biomass Power and Particle Board business. The group has been successfully operating five sugar mills in China (Funan, Chongzou, Tuolu, Ningming, and Haitang) for more than 13 years and newly start up the paper mill with a capacity of 60,000 tons per year in Chongzou. In 2006, our group received a concession on more lands for sugarcane cultivation and sugar mill construction from The Lao People’s Democratic Republic and Cambodia.

Due to our continuous growth and successful competition in global arena, we are now looking for potential candidates to join and strengthen our existing team in the following position:

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 2 Ploenchit Center Bldg.,3 rd Floor. Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2794-1000
โทรสาร : -
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด