หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

Cost Accounting
บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
กทม. (ยานนาวา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ควบคุมต้นทุนการผลิตของโครงการที่เพื่อไม่ให้เกิน Budget ที่กำหนดไว้
- ตรวจสอบข้อมูล ใบขอซื้อ (PR) ให้ตรงตามโครงสร้าง Cost Code ของบริษัท เพื่อไม่ให้เกิน Budget ที่กำหนดไว้
- จัดทำรายงานสรุป Budget ประจำเดือนของแต่ละโครงการ
- ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ราบรื่น
- เสนอแนะแนวทางในการประมาณราคาวัสดุ อุปกรณ์ ของแต่ละโครงการ
- ติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตาม Action Plan ที่กำหนดไว้
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- ปริญญาตรีด้านบัญชีการเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย/หญิง
- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้
- ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
- มีความอดทน รับผิดชอบงาน
- มีความรู้ด้านต้นทุนและวิเคราะห์ข้อมูลได้ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ยานนาวา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบัญชี
คณะ : การเงิน
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • เบี้ยเลี้ยงวันเกิด
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

C&G ENVIRONMENTAL PROTECTION (THAILAND) CO., LTD has specialized in environmental preservation projects like Municipal Solid Waste (MSW) and sewage treatment, the company engages in investment, infrastructure, operation and technological development

We are looking for qualified individual with good character and interpersonal skills to join our team.
 

ชื่อผู้ติดต่อ : K.Oraphai
ที่อยู่ : 12th floor Panjathani Tower, 127/15 Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2294-8355
โทรสาร : 0-2294-7199
โฮมเพจ : http://www.cg-ep.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด