หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

Costing Officer
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภค/บริโภค , การผลิต , ความงาม/เครื่องสำอางค์
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ดูแลต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) ตามรายผลิตภัณฑ์
• ประมาณการต้นทุนขาย สินค้ารายผลิตภัณฑ์
• จัดทำรายงานสรุป และวิเคราะห์ผลกระทบ (Cost Analysis) ต้นทุนการผลิต และต้นทุนขาย

คุณสมบัติ

• ปริญญาตรี บัญชี
• ประสบการณ์ 0 - 5 ปี

• ยินดีรับนักบัญชีจบใหม่ ที่มีความสนใจทำงานด้านต้นทุน
• เวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.40 – 17.40 น.
• ส่ง Resume มาที่ E-mail : recruiter@snjinter.com

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
SJI was founded in 1980, and since then we haveestablished ourselves as a leading contract manufacturer of high qualitycosmetic and personal care products.

In 1983, we were affiliated with the Kolmar U.S.A. global networkof cosmetic manufacturers, and access to Kolmar's significant technicalresources enables us to continually produce products to the highestinternational standards.

Furthermore SJI is committed to providingcreative cost effective solutions to each of its customer requirements, so thefullest service can be provided, from developing product and packagingconcepts, through to manufacturing, shipping, and even brand awareness buildingprogrammer.

Due to our business expansion, we have severalprojects in domestic and overseas. We are currentlyseeking for the dynamic candidates for the following positions. 
ชื่อผู้ติดต่อ : สุทธิฉันท์
ที่อยู่ : 2 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 026762727#2217
โทรสาร : 038-480-139
โฮมเพจ : http://www.snjinter.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)