หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป 1 ตำแหน่ง (AR, AP, GL, FA, TAX)

บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ขอนแก่นและภาคอีสาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ลักษณะการทำงาน

1. บันทึก และตรวจสอบรายการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสำนักงานใหญ่ และสาขา ทุกประเภท

2. บันทึก และตรวจสอบรายการบัญชีทรัพย์สิน และจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของสำนักงานใหญ่และสาขา
3. บันทึก และตรวจสอบบัญชีเงินสดรับชำระหนี้รายวัน เงินโอน และกระทบยอดบัญชีธนาคารของสำนักงานใหญ่และสาขา รายวัน รายเดือน
4. จัดทำรายงานและนำส่งข้อมูลภาษีที่เกี่ยวข้อง
5. บันทึกปรับปรุงรายการปิดบัญชีที่เกี่ยวข้อง
6. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
7. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1.จบการศึกษาระดับปวส. หรือสูงกว่า ในสาขาบัญชี
2.ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวด้านบัญชี และสำนักงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการเงิน 1-3 ปี
4.มีความอดทน และสามารถทำงานในภาวะกดดัน

สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี 
 • ประกันสังคม
 • วันหยุด 15 วัน / ปี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด
เป็นผู้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ โดยปล่อยสินเชื่อแบบมีหลักประกัน เช่น  โฉนดที่ดิน ทะเบียนรถ  รายใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 10 ปี 
บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในกิจการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ ในระดับประเทศ

 บริษัทจึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติบโตและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท

 
ที่อยู่ : 1936/7 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 063-178-9822
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด