หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ..... ประจำสำนักงานใหญ่

Accounting Officer
บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. รับวางบิล และจัดทำใบสำคัญจ่าย

2. จัดพิมพ์เช็ค ทำทะเบียนคุมเช็ค, เช็คยอดเงิน Bank Statement และทำการจ่ายเช็ค

3. จัดทำเอกสารนำส่ง ภงด 3 ภงด 53

4. บันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้น บันทึกตั้งเจ้าหนี้และการจ่ายชำระหนี้

5. จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชี

6. จัดทำรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขาย และแบ ภพ 30

7. งานบริหารทางการเงินทั่วไป

คุณสมบัติ

- เพศ ไม่จำกัด อายุ 25 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี

-  มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการทำบัญชีลูกหนี้ 1-3 ปี 

- หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ, งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บัญชี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Best Performance Engineering Co., Ltd.

Vision:
To be a leading Asian service provider of Construction and Maintenance service in Oil and Gas Industry.
Mission :

To achieve customer satisfaction through excellence in service, quality process, schedule & time management, cost effective way in a safe, reliable, efficient and environmentally sound manner.

Fabrication & Construction for Oil and Gas Mining and Service Industries.


♦ All types of Welding Processes ♦ Pipe System Fabrication.

♦ Modulerised Packages, for Pipe rack and Processing Equipment.

♦ Shop Fabrication for Super Duplex, Duplex and Stainless Steel Piping

♦ Plate Rolling Capacity with Full Width Plate.

♦ Jacket and Topsides Fabrication and Construction.

♦ Modularized Packages, for Pipe Rack and Processing Equipment.

♦ Load Out and Transport

♦ Design Engineering, Piping

♦ System, Pressure Vessel, Steelwork.

♦ Design Review

♦ Production Shop Detailing

♦ Purchasing and Procurement

♦ Manpower Supply

♦ Welding Procedure Preparation and Review

♦ Mechanical, Piping, Structural Steel and Pressure Vessel, Tank 
ที่อยู่ : 901-902.Iyara Building 2/22,(9th Floor) Chan Road Soi.2 ,Thungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2678-5163
โทรสาร : 0-2678-5176
โฮมเพจ : http://www.bpe.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด