หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กทม. (บางซื่อ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บันทึกรายการทางบัญชีทั้งหมด จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีต่างๆต่อสรรพากรในพื้นที่
 • จัดเตรียมรายการ บันทึกรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนที่เกิดขึ้นประจำ
 • จัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลของงบดุล
 • เตรียมเอกสารสนับสนุนสำหรับการตรวจสอบและโต้ตอบกับผู้ตรวจสอบภายในและภายนอกตามความจำเป็น
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าในด้านบัญชีหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป 
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี 
 • มีทักษะและเชี่ยาญโปรแกรม Microsolf Excel
 • มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 4 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางซื่อ)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บัญชี
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นกับผลประกอบการ)
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน (เมื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ)
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ อาทิแผ่นปาร์ติเกิ้ล,แผ่น MDFและ แผ่นผิวประตูลูกฟัก เป็นต้น เพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โดยบริหารงานภายใต้มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002 มีความประสงค์ต้องการผู้ร่วมงานหลายตำแหน่งดังนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 2/1 Wongsawang Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800
โทรศัพท์ : 0-2913-2180-9 ต่อ 761
โทรสาร : 0-2587-0516
โฮมเพจ : http://www.vanachai.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)