หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

31/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

Senior Accounting Executive
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (วังทองหลาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดทำต้นทุนการผลิต และตันทุนสินค้านำเข้า
- ตรวจนับสต็อคสินค้าประจำเดือน
- จัดทำเอกสารสำคัญจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ,บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย
- ปิดงบได้ ทั้งรายเดือนและรายปี
- เป็นผู้ทำบัญชี (CPD)
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 28 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
- มีประสบการณ์ด้านการบัญชี อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในสายบัญชีด้านรับ-จ่าย และต้นทุน
- มี CPD และเคยปิดงบเดือน ปิดงบปี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 4 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (วังทองหลาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา : การบัญชี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
คณะ : บัญชี
คณะ : การจัดการ
สาขา : การบัญชี
คณะ : วิทยาการจัดการ
สาขา : การบัญชี
เกี่ยวกับบริษัท
VST ECS (Thailand) Co., Ltd. was established in Thailand in 1988. The company started its business as a distributor representing products from leading IT principals such as Microsoft, Hewlett-Packard and Seagate.

In 1998, the company introduced its B2B online system to facilitate it customers to search for product information and conduct business transactions online. VST ECS has established the first subsidiary in Myanmar named ‘ECS Value Myanmar Services Co., Ltd.’ since April, 2014 and in Cambodia named “ECS Value (Cambodia) Co., Ltd.” since May, 2015 to focus on IT enterprise business

In 2001, the company has reorganized to be a Value Added Distribution Company and categorized the products offering into two businesses:
1) Distribution: providing a range of ICT products comprising of desktop PC, notebook, printer, LCD, smartphone, tablet and etc.
2) Enterprise Solutions: design, install and implement e-enabling infrastructures for companies interested in e-commerce utilizing a range of enterprise servers, workgroup servers, operating systems, e-commerce application software, system management tools and ICT security products from our ICT principals.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 275 Soi Lat Phrao101 (Wat Bung Thonglang) Khlong Chao Khun Sing, Wang Thonglang Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2032-9999
โทรสาร : 0-2032-9989
โฮมเพจ : http://www.vstecs.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด