หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี(ภาษาจีน)

Accounting Officer
บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ลงรายการบันทึกบัญชี (รับ-จ่าย) ในระบบได้อย่างถูกต้อง
 • จัดทำสรุปรายงานประจำเดือน,ประจำปี ในส่วนงานที่รับผิดชอบ
 • รับผิดชอบเอกสารการวางบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและออกใบแจ้งหนี้
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
 • ยื่นภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และ ภพ.30
 • ประสานงานกับจีน ในงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 •  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 •  มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี และการเงิน
 •  มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือจีนได้ดีทั้งพูด อ่าน เขียน
 •  สามารถทำงานเป็นทีมได้
 •  ใช้ MS พื้นฐานได้
 •  มีความรับผิดชอบ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบัญชี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

C&G ENVIRONMENTAL PROTECTION (THAILAND) CO., LTD has specialized in environmental preservation projects like Municipal Solid Waste (MSW) and sewage treatment, the company engages in investment, infrastructure, operation and technological development

We are looking for qualified individual with good character and interpersonal skills to join our team.
 

ชื่อผู้ติดต่อ : K.kampanaj
ที่อยู่ : 12th floor Panjathani Tower, 127/15 Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 02-2948355
โทรสาร : 02-6812163
โฮมเพจ : http://www.cg-ep.co.th