หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี (ต้นทุนการผลิต)

Accountant (Cost of Production)
ด่วน!!!
บริษัท วาวา แพค จำกัด
บรรจุภัณฑ์
นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- รวบรวมสถิติแต่ละแผนกมาคิดต้นทุนในแต่ละเดือน

- จัดทำต้นทุนการผลิตแต่ละแผนก

- จัดทำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิต เพื่อประกอบงบต้นทุนการผลิต

- ตั้ง CODE สินค้าในโรงงาน ภายในและภายนอก

- ตรวจนับ Stock ทุกสิ้นเดือน

- สรุปรายงานสินค้าคงเหลือทุกสิ้นเดือนและบันทึกบัญชี

- ตรวจเช็คการขายซากเศษวัสดุของเก่าร่วมกับสโตร์

- บันทึกการลงบัญชีค่าใช้จ่ายเงินสดย่อยทั้งหมด

- งานอื่นๆ ที่นายจ้างมอบหมาย

- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ประกาศ คำสั่ง และนโยบายของบริษัทฯ

- ปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในแผนกให้สอดคล้องกับงานระบบที่บริษัทได้รับการรับรอง

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

- มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำบัญชีและการเงิน

- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชี หรือมีประสบการณ์ บัญชีต้นทุน

- มีความรับผิดชอบสูง สามารถรับแรงกดดันได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 4 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
สถานที่ : นครราชสีมา
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บัญชี
สาขา : การบัญชี
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ข้าว ฟรี(เช้า,กลางวัน,เย็น)
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • รถรับ-ส่ง ฟรี
 • หอพักฟรี (พนักงานที่มาจากต่างจังหวัด)
 • เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท วาวาแพค จำกัด เป็นผู้นำในการผลิตกระสอบพลาสติกสาน กำลังขยายธุรกิจ จึงต้องการผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก 
ที่อยู่ : 52 หมู่ที่ 3 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
โทรศัพท์ : 085-479-8825,044-413-103
โทรสาร : 044-413-103
โฮมเพจ : http://www.vavaflex.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วาวา แพค จำกัด