หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/06/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี ( ต้นทุน , ลูกหนี้ ,เจ้าหนี้ ,ทรัพย์สิน )

Accountant
บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด
เสื้อผ้า/รองเท้า/เครื่องตกแต่ง , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (ทุ่งครุ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บัญชีต้นทุน
 • คำนวณและวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์
 • จัดทำงบการเงินสำหรับโรงงาน
 • กระทบยอดตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามเหมาะสม
บัญชีลูกหนี้
 • บันทึกรับชำระหนี้เพื่อล้างลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน
 • กระทบยอดลูกหนี้พร้อมสรุปยอดคงเหลือแต่ละเดือน
 • ติดตามทวงถามเงินจากลูกค้า
บัญชีทรัพย์สิน
 • บันทึกรายการทรัพย์สิน เช่น รายการซื้อ-ขาย
 • การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา การตัดจ่าย
 • บันทึกการโอนย้ายเปลี่ยนที่ยู่ทรัพย์สิน
 • ทำบันทึกเสนอกรรมการ กรณีจำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุด

คุณสมบัติ

เวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) เวลา 8.00-17.00 น.

ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Excel Power Point เป็นต้น

** หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ **


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 4 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ทุ่งครุ)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
Hi-Tech Apparel Co.,Ltd. We were established in the year 1991 as the manufacturer and exporter of garments with more than two decades of experience. The company is currently employed approximately 13,500 employees in 10 different factory locations. The company is committed to producing only garments in premium quality and international standards, driven by full-devotion and extraordinary workmanship. We are striving to improve ourselves in every way by consistently improve the quality control and production process to sustainably stay competitive in the global economic environment
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณเชอร์รี่ หรือ ส่ง resume ที่ recruitment@hi-group.com
ที่อยู่ : 328 Prachauthit Rd., Thoongkru, Bangkok 10140
โทรศัพท์ : 0-2479-9188 ต่อ 1303-1304
โทรสาร : 0-2426-7747
โฮมเพจ : http://www.hi-group.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด