หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

Accountant
ด่วนมาก!
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
กทม. (ประเวศ, พระโขนง, บางนา, สวนหลวง), สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • จัดทำ Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
 • บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ/ขาย (ภง.30), ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53
 • จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค
 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 • จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
 • จัดทำใบแจ้งลดหนี้
 • จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้าง
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศ หญิง / ชาย, อายุ 22 - 30 ปี
 • การศึกษา ป.ตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในสายงานงานบัญชี
 • สถานที่ทำงาน อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ เอ ถนนสรรพาวุธ, บางนา, กทม.

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ประเวศ, พระโขนง, บางนา, สวนหลวง), สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บัญชี
สวัสดิการ
 • Medical insurance
 • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
 • Life insurance (ประกันชีวิต)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(“บริษัท” หรือ “SUPER”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2537 ปัจจุบันเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทน โดยมีนโยบายการให้บริการด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Operation and Maintenance services) ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ (“Solar Energy”) พลังงานขยะ (“Waste Energy”) และพลังงานลม (“Wind Energy”) ให้แก่บริษัทต่างๆที่บริษัทถือหุ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้โรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะดำเนินธุรกิจด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าฯทั้งที่เป็นของกลุ่มบริษัท และ/หรือ บริษัทอื่นภายนอกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายขอบเขตธุรกิจไปยังธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลัง งานทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป


 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณจรัสพงศ์ เลิศปิยะบุญ
ที่อยู่ : อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ เอ ถ.สรรพาวุธ บางนา กทม.
โทรศัพท์ : 02-361-5599 ต่อ 403
โทรสาร : 0-2720-7598-9
โฮมเพจ : http://www.supercorp.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)