หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

Accounting Officer
ด่วนมาก!
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
ยานพาหนะ/อะไหล่
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บันทึกค่าใช้จ่าย บันทึกเงินเดือน ประกันสังคม
 • จัดทำงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส รายปี
 • ตรวจสอบการจัดทำ ภงด.1 , 3 , 53 เพื่อยื่นส่งกรมสรรพากร
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภพ.30 เพื่อยื่นส่งกรมสรรพากร
 • จัดทำรายงานทรัพย์สิน
 • กระทบยอดบัญชีแยกประเภท
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • บุคลิกภาพดี มีความอดทน มีปฏิภาณไหวพริบ
 • มีทักษะในการแก้ปัญหา
 • สามารถทำงานแบบยืดหยุ่นได้
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Ms Office (Excel , Word)
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชีได้ (มีความรู้ระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บัญชี
สาขา : การบัญชี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าอาหารกลางวัน
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ด้านการประกอบและทดสอบเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมมอเตอร์ไซค์ "Eureka Your Machine Partner" วิสัยทัศน์ - ยูเรกา เป็นหนึ่งในสิบอันดับบริษัทในการพัฒนากระบวนการผลิตอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) - ยูเรกาเป็นหนึ่งในสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดในประเทศไทยซึ่งผู้สมัครทุกคนกำลังมองหา ภารกิจ - เพื่อเป็นอันดับหนึ่งของตลาดในประเทศไทยสำหรับสินค้าและบริการในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ - เพื่อที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของนวัตกรรมการออกแบบเครื่องจักรยานยนต์และระดับโลกในการออกแบบ กระบวนการผลิต - เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้นทุนต่ำและให้สินค้าและการบริการมีคุณภาพสูง - เพื่อเป็นบริษัทที่ดีและนำชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน - เพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดเรื่องเครื่องจักรที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
 
ชื่อผู้ติดต่อ : น.ส.เพ็ญนภา หุ่นประกอบกิจ
ที่อยู่ : 19 หมู่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ : 02-1923737 ต่อ 729
โทรสาร : 02-1923731
โฮมเพจ : http://www.eurekadesign.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)