หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

Accounting Officer
ด่วนมาก!
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล
 2. ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีขาย
 3. บันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการรับเงิน
 4. จัดทำรายงานภาษีขาย
 5. ประสานงานการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานลูกหนี้
 6. จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวของกับบัญชีลูกหนี้
คุณสมบัติ
 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (ชาย/หญิง)
 2. มีประสบการณ์ ด้านการบัญชีอ 1 -3 ปี (บัญชีลูกหนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 3. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 4. เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป(ทางบัญชี)
 5. สามารถใช้ Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บัญชี
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำมีแผนงานขยายโครงการเพิ่มขึ้นทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จก้าวไปพร้อมกับองค์กร 

 
ชื่อผู้ติดต่อ : HR Department
ที่อยู่ : 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 0-2247-7500 ต่อ 2070,2077
โทรสาร : 0-2247-7500-4
โฮมเพจ : http://www.pf.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)